Jump to content

04C. Helles Bock


Matros

Recommended Posts

4C. Helles Bock

 

Overall Impression: A relatively pale, strong, malty German lager beer with a nicely attenuated finish that enhances drinkability. The hop character is generally more apparent than in other bocks.

Aroma: Moderate to strong grainy-sweet malt aroma, often with a lightly toasted quality and low Maillard products. Moderately-low to no hop aroma, often with a spicy, herbal, or floral quality. Clean fermentation profile. Fruity esters should be low to none. Very light alcohol may be noticeable. May have a light DMS aroma.

Appearance: Deep gold to light amber in color. Bright to clear clarity. Large, creamy, persistent, white head.
Flavor: Moderately to moderately strong grainy-sweet malt flavor dominates with some toasty notes and/or Maillard products providing added interest. Little to no caramel flavors. May have a light DMS flavor. Moderate to no hop flavor (spicy, herbal, floral, peppery). Moderate hop bitterness (more so in the balance than in other bocks). Clean fermentation profile. Well-attenuated, not cloying, with a moderately-dry finish that may taste of both malt and hops.

Mouthfeel: Medium-bodied. Moderate to moderately-high carbonation. Smooth and clean with no harshness or astringency, despite the increased hop bitterness. A light alcohol warming may be present.

Comments: Also known as Mai Bock, but there is some dispute whether Helles (“pale”) Bock and Mai (“May”) Bock are synonymous. Most agree that they are identical, but some believe that Maibock is a “fest” type beer hitting the upper limits of hopping and color for the range. Any fruitiness is due to Munich and other specialty malts, not yeast-derived esters developed during fermentation. The hops compensate for the lower level of Maillard products.
History: A fairly recent development in comparison to the other members of the bock family. The serving of Maibock is specifically associated with springtime and the month of May.

Characteristic Ingredients: Base of Pils and/or Vienna malt with some Munich malt to add character (although much less than in a traditional bock). No non-malt adjuncts. Saazer- type hops. Clean lager yeast. Decoction mash is typical, but boiling is less than in Dunkles Bock to restrain color development.
Style Comparison: Can be thought of as either a pale version of a Dunkles Bock, or a Munich Helles brewed to bock strength. While quite malty, this beer typically has less dark and rich malt flavors, and can be drier, hoppier, and more bitter than a Dunkles Bock. Has more of a rich malt character and more alcohol than a Festbier.

Vital Statistics:

OG: 1.064 – 1.072 

FG: 1.011 – 1.018 

IBU: 23 – 35

SRM: 6 – 11

ABV: 6.3 – 7.4%

Commercial Examples: Altenmünster Maibock, Ayinger Maibock, Capital Maibock, Blind Tiger Maibock, Einbecker Mai-Urbock, Hacker-Pschorr Hubertus Bock, Mahr’s Bock 

 

------------------------

4C. Helles Bock

 

Ogólne odczucia: Stosunkowo jasny, mocny, słodowy niemiecki lager z dobrze złagodzonym finiszem, który zwiększa pijalność. Charakter chmielowy jest ogólnie bardziej wyczuwalny niż w innych bockach.

 

Aromat: Średni do mocnego zbożowo-słodki aromat słodowy, zazwyczaj z lekkimi tostowymi cechami i aromatami powstającymi w trakcie ''reakcji Maillarda''. Średnio-niski do żadnego aromat chmielu, zazwyczaj z cechami korzennymi, ziołowymi lub kwiatowymi. Czysty profil odfermentowania. Estry owocowe powinny być na poziomie niskim do brak. Alkohol może być odczuwalny na poziomie bardzo niskim. Może posiadać lekki aromat DMS.

 

Wygląd: Kolor od głęboko złotego do lekko bursztynowego. Jasny do przejrzystego. Wysoka, kremowa, utrzymująca się piana, o kolorze białym.

 

Smak: Średnie do średnio-mocnych zbożowo-słodkie smaki słodowe, które dominują, z nutami tostowymi i/lub powstającymi w trakcie ''reakcji Maillarda'', które dodają ciekawych smaków. Lekkie do brak smaki karmelowe. Może posiadać lekki DMS. Średni do żadnego smak chmielowy (korzenny, ziołowy, kwiatowy,pieprzowy). Średnia goryczka chmielowa (większa pod względem balansu niż w innych bockach). Czysty profil. Dobrze odfermentowane, ze średnio wytrawnym finiszem, zawierającym zarówno chmielowe jak i słodowe smaki.

 

Odczucie w ustach: Średnia treściwość. Średnie do średnio-wysokiego wysycenie. Delikatne i czyste, bez szczypania i cierpkości, mimo zwiększonej chmielowej goryczki. Lekki alkohol po ogrzaniu może być wyczuwalny.

 

Komentarz: Znany również jako Mai Bock, jednak istnieje spór czy Helles („jasny”)Bock i Mai („majowy”) Bock, są synonimami. Większość zgadza się że są one identyczne, jednak niektórzy wierzą że Maibock jest „festynowym” typem piwa celującym w górną granicę stylu pod względem chmielenia i koloru. Owocowość pochodzi od zastosowania słodu monachijskiego i innych słodów specjalnych, a nie z estrów produkowanych przez drożdże w czasie fermentacji. Chmiele rekompensują mały poziom produktów powstających w trakcie ''reakcji Maillarda''.

 

Historia: Dosyć niedawno rozwinięty w porównaniu do pozostałej rodziny piw Bock. Maibock jest ściśle powiązany z wiosną i miesiącem maj.

 

Charakterystyczne składniki: Słód pilzneński i/lub wiedeński jako bazowe, z dodatkiem słodu monachijskiego dla dodania charakteru ( jednocześnie jednak mniej niż w tradycyjnych piwach bock). Brak dodatków nie słodowanych, chmiele typu Saaz. Drożdże lagerowe. Zacieranie dekokcyjne jest typowe, jednak gotowanie jest krótsze niż przy Dunkel Bocku, aby uniknąć pogłębiania się koloru.

 

Porównanie stylów: Może być traktowany jako jaśniejsza wersja Dunkel Bocka, albo Munich Helles warzony bardziej na styl bocka. Mimo że jest dość słodowe, piwo jest mniej ciemne i słodowe w smaku, może być bardziej wytrawne, chmielowe i bardziej goryczkowe niż Dunkel Bock. Posiada więcej słodowego charakteru i alkoholu niż Festbier.

 

Parametry:

OG: 1.064 – 1.072 (15.7° - 17.5° BLG)

FG: 1.011 – 1.018 (2.7° - 4.5° BLG)

IBU: 23 – 35

SRM: 6 – 11

ABV: 6.3 – 7.4%

 

Przykłady komercyjne: Altenmünster Maibock, Ayinger Maibock, Capital Maibock, Blind Tiger Maibock, Einbecker Mai-Urbock, Hacker-Pschorr Hubertus Bock, Mahr’s Bock 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.