Jump to content

05B. Kölsch


Matros

Recommended Posts

5B. Kölsch 

 

Overall Impression: A clean, crisp, delicately-balanced beer usually with a very subtle fruit and hop character. Subdued maltiness throughout leads into a pleasantly well-attenuated and refreshing finish. Freshness makes a huge difference with

this beer, as the delicate character can fade quickly with age. Brilliant clarity is characteristic.

Aroma: Low to very low malt aroma, with a grainy-sweet character. A pleasant, subtle fruit aroma from fermentation (apple, cherry or pear) is acceptable, but not always present. A low floral, spicy or herbal hop aroma is optional but not out of style. Some yeast strains may give a slight winy or sulfury character (this characteristic is also optional, but not a fault). Overall, the intensity of aromatics is fairly subtle but generally balanced, clean, and fresh.

Appearance: Very pale gold to light gold. Very clear (authentic commercial versions are filtered to a brilliant clarity). Has a delicate white head that may not persist.

Flavor: Soft, rounded palate comprised of a delicate flavor balance between soft yet attenuated malt, an almost imperceptible fruity sweetness from fermentation, and a medium-low to medium bitterness with a delicate dryness and slight crispness in the finish (but no harsh aftertaste). The malt tends to be grainy-sweet, possibly with a very light bready or honey quality. The hop flavor is variable, and can range from low to moderately-high; most are medium-low to medium intensity and have a floral, spicy, or herbal character. May have a malty-sweet impression at the start, but this is not required. No noticeable residual sweetness. May have a slightly winy, minerally, or sulfury accent that accentuates the dryness and flavor balance. A slight wheat taste is rare but not a fault. Otherwise, very clean.

Mouthfeel: Medium-light to medium body (most are medium-light). Medium to medium-high carbonation. Smooth and generally crisp and well-attenuated.

Comments: Characterized in Germany as a top-fermented, lagered beer. Each Köln brewery produces a beer of different character, and each interprets the Kölsch Konvention slightly differently. Allow for a range of variation within the style when judging. Note that drier versions may seem hoppier or more bitter than the IBU specifications might suggest. Due to its delicate flavor profile, Kölsch tends to have a relatively short shelf-life; older examples and imports can easily show some oxidation defects. Served in Köln in a tall, narrow 200ml glass called a Stange.

History: Cologne, Germany (Köln) has a top-fermenting brewing tradition since the Middle Ages, but developed the beer now known as Kölsch in the late 1800s to combat encroaching bottom-fermented pale lagers. Kölsch is an appellation protected by the Kölsch Konvention (1986), and is restricted to the 20 or so breweries in and around Köln. The Konvention simply defines the beer as a “light, highly attenuated, hop-accentuated, clear, top-fermenting Vollbier.” 

Characteristic Ingredients: Traditional German hops (Hallertau, Tettnang, Spalt or Hersbrucker). German Pils or pale malt. Attenuative, clean ale yeast. Up to 20% wheat malt may be used, but this is quite rare in authentic versions. Current commercial practice is to ferment warm, cold condition for a short period of time, and serve young.

Style Comparison: To the untrained taster, easily mistaken for a cream ale or somewhat subtle Pils.

Vital Statistics:

OG: 1.044 – 1.050

FG: 1.007 – 1.011 

IBU: 18 – 30

SRM: 3.5 – 5

ABV: 4.4 – 5.2%

Commercial Examples: Früh Kölsch, Gaffel Kölsch, Mühlen Kölsch, Reissdorf Kölsch, Sion Kölsch, Sünner Kölsch

 

------------

5B. Kölsch

 

Ogólne odczucia: Gładkie, rześkie, delikatnie zbalansowane piwo zazwyczaj z subtelnym owocowym i chmielowym charakterem. Stonowana słodowość prowadzi do przyjemnego, dobrze odfermentowanego i orzeźwiającego finiszu.Świeżość robi bardzo dużą różnicę dla tego piwa, delikatny charakter potrafi zanikać z czasem. Przejrzystość jest charakterystyczna.

 

Aromat: Niski do bardzo niskiego aromat słodowy, ze zbożowo-słodkim charakterem. Przyjemny i subtelny aromat powstający w czasie fermentacji (jabłko, wiśnia, brzoskwinia) jest akceptowany, jednak nie zawsze występuje. Niski kwiatowy, korzenny lub ziołowy aromat chmielowy może występować, ale nie wychodząc poza styl. Niektóre szczepy drożdży mogą dawać lekki winny lub siarkowy charakter (ta cecha również może występować, nie jest wadą). Podsumowując, intensywność aromatów jest dość subtelna, ale dobrze zbalansowana, lekka i świeża.

 

Wygląd: Kolor od bardzo jasnego złotego do jasno złotego. Bardzo klarowne (komercyjne wersje są filtrowane tak, aby były przejrzyste). Posiada delikatną białą pianę, która nie utrzymuje się zbyt długo.

 

Smak: Delikatny, okrągły, zawierający subtelne smaki zbalansowane pomiędzy już lekko stłumionymi słodami i niemal niezauważalną owocową słodyczą powstającą w procesie fermentacji, oraz ze średnio-niską do średnią goryczką z delikatną wytrawnością i rześkością na finiszu (ale nie szorstkim posmaku). Zbożowo-słodka tendencja słodu z możliwym bardzo lekkim chlebowym lub miodowym charakterem. Smaki chmielowe mogą być różne w przedziale od niskiego do średnio-wysokiego; przeważnie średnio-niska do średniej intensywność, z kwiatowym, korzennym lub ziołowym charakterem. Na wstępie może występować wrażenie słodyczy pochodzące od słodów, lecz nie jest to wymagane. Nie zauważalna resztkowa słodycz. Może zawierać lekkie winne, mineralne lub siarkowe akcenty podkreślające wytrawność i balans smakowy. Lekki smak pszeniczny występuje rzadko, ale nie jest uważany za wadę. Poza tym, bardzo czysty.

 

Odczucie w ustach: Średnio-niska do średniej treściwość (zazwyczaj średnio-niska). Średnie do średnio-wysokiego wysycenie. Gładkie, ogólnie rześkie i dobrze odfermentowane.

 

Komentarz: Określany w Niemczech jako lager górnej fermentacji. Każdy browar w Köln, produkuje piwo o innym charakterze i każdy interpretuje Konwencje Kölsch-a, trochę inaczej. Pozwalając na pewien zakres wariacji związanych ze stylem w czasie oceniania. Bardziej wytrawne wersje mogą wydawać się bardziej chmielowe lub goryczkowe niż wskazywałaby na to wartość IBU. Z powodu swojego delikatnego profilu smakowego, Kölsch posiada stosunkowo krótki okres trwałości; starsze wersje oraz te importowane mogą łatwo okazywać oznaki utlenienia. Serwowane w wysokim, wąskim szkle o pojemności 200 ml, nazywanym Stange.

 

Historia: Kolonia, Niemcy(Köln), posiada tradycję warzenia piw górnej fermentacji od Średniowiecza, jednak piwo znane jako Kölsch rozwinięte zostało w latach 1800, aby konkurować z jasnymi lagerami dolnej fermentacji. Nazwa Kölsch jest chroniona konwencją Kölsch z 1986 i ograniczona do 20 lub więcej browarów znajdujących się w okolicy Kolonii. Konwencja prosto definiuje piwo jako „lekki, wysoko odfermentowany, chmielowy, klarowny, górnej fermentacji Vollbier”.

 

Charakterystyczne składniki: Tradycyjne niemieckie chmiele (Hallertau, Tattnang, Spalt i Hersbrucker). Niemieckie słody pilzneńskie lub pale. Dobrze odfermentowujące, czyste drożdże górnej fermentacji. Do 20% użycia słodu pszenicznego, ale jest to dosyć rzadkie w tradycyjnych wersjach. Obecna praktyka handlowa polega na fermentacji w ciepłych warunkach, następnie przetrzymanie piwa w chłodnych warunkach i serwowanie piwa „młodego”.

 

Porównanie stylów: Dla niewprawionego degustatora, piwo, które można łatwo pomylić z kremowym ale lub delikatnym Pilsem.

 

Parametry:

OG: 1.044 – 1.050 (11° - 12.5° BLG)

FG: 1.007 – 1.011 (1.7° - 2.7° BLG)

IBU: 18 – 30

SRM: 3.5 – 5

ABV: 4.4 – 5.2%

 

Przykłady komercyjne: Früh Kölsch, Gaffel Kölsch, Mühlen Kölsch, Reissdorf Kölsch, Sion Kölsch, Sünner Kölsch

Edited by Matros
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.