Jump to content

06A. Märzen


Matros

Recommended Posts

6A. Märzen

 

Overall Impression: An elegant, malty German amber lager with a clean, rich, toasty and bready malt flavor, restrained bitterness, and a dry finish that encourages another drink. The overall malt impression is soft, elegant, and complex, with a rich aftertaste that is never cloying or heavy.

Aroma: Moderate intensity aroma of German malt, typically rich, bready, somewhat toasty, with light bread crust notes. Clean lager fermentation character. No hop aroma. Caramel, dry-biscuity, or roasted malt aromas inappropriate. Very light alcohol might be detected, but should never be sharp. Clean, elegant malt richness should be the primary aroma.

Appearance: Amber-orange to deep reddish-copper color; should not be golden. Bright clarity, with persistent, off-white foam stand.

Flavor: Initial malt flavor often suggests sweetness, but finish is moderately-dry to dry. Distinctive and complex maltiness often includes a bready, toasty aspect. Hop bitterness is moderate, and the hop flavor is low to none (German types: complex, floral, herbal, or spicy). Hops provide sufficient balance that the malty palate and finish do not seem sweet. The aftertaste is malty, with the same elegant, rich malt flavors lingering. Noticeable caramel, biscuit, or roasted flavors are inappropriate. Clean lager fermentation profile.

Mouthfeel: Medium body, with a smooth, creamy texture that often suggests a fuller mouthfeel. Medium carbonation. Fully attenuated, without a sweet or cloying impression. May be slightly warming, but the strength should be relatively hidden.

Comments: Modern domestic German Oktoberfest versions are golden – see the Festbier style for this version. Export German versions (to the United States, at least) are typically orange-amber in color, have a distinctive toasty malt character, and are most often labeled Oktoberfest. American craft versions of Oktoberfest are generally based on this style, and most Americans will recognize this beer as Oktoberfest. Historic versions of the beer tended to be darker, towards the brown color range, but there have been many ‘shades’ of Märzen (when the name is used as a strength); this style description specifically refers to the stronger amber lager version. The modern Festbier can be thought of as a pale Märzen by these terms.

History: As the name suggests, brewed as a stronger “March beer” in March and lagered in cold caves over the summer. Modern versions trace back to the lager developed by Spaten in 1841, contemporaneous to the development of Vienna lager. However, the Märzen name is much older than 1841; the early ones were dark brown, and in Austria the name implied a strength band (14 °P) rather than a style. The German amber lager version (in the Viennese style of the time) was first served

at Oktoberfest in 1872, a tradition that lasted until 1990 when the golden Festbier was adopted as the standard festival beer.

Characteristic Ingredients: Grist varies, although traditional German versions emphasized Munich malt. The notion of elegance is derived from the finest quality ingredients, particularly the base malts. A decoction mash was traditionally used to develop the rich malt profile.

Style Comparison: Not as strong and rich as a Dunkles Bock. More malt depth and richness than a Festbier, with a heavier body and slightly less hops. Less hoppy and equally malty as a Czech Amber Lager.

Vital Statistics:

OG: 1.054 – 1.060

FG: 1.010 – 1.014

IBU: 18 – 24

SRM: 8 – 17

ABV: 5.8 – 6.3%

Commercial Examples: Buergerliches Ur-Saalfelder, Hacker-Pschorr Original Oktoberfest, Paulaner Oktoberfest, Weltenburg Kloster Anno 1050

 

----------------

6A. Märzen

 

Ogólne odczucia: Elegancki, słodowy niemiecki bursztynowy lager, z gładkim, bogatym, tostowym i chlebowym smakiem słodowym, z umiarkowaną goryczką i wytrawnym finiszem, co zachęca do wypicia następnego piwa. Ogólne wrażenia słodowe jest lekkie, eleganckie i złożone, z bogatym posmakiem który nigdy nie jest przesycony i ciężki.

 

Aromat: Średnio intensywny aromat niemieckich słodów, zazwyczaj chlebowy, czasem tostowy z lekkimi nutami skórki od chleba. Czysty profil lagerowy. Brak aromatu chmieli. Karmelowe, ciasteczkowe lub palone aromaty słodowe są niewłaściwe. Bardzo lekki alkohol może być wyczuwany, ale nie powinien być wyraźny. Czysty, elegancki, bogaty słodowy aromat jest podstawą.

 

Wygląd: Bursztynowo-pomarańczowy do ciemnego czerwono-miedzianego koloru; nie powinie być złoty.Klarowne, z utrzymującą się pianą o kolorze złamanej bieli.

 

Smak: Początkowo, smak słodu często sugeruje słodycz, jednak finisz jest średnio wytrawny do wytrawnego. Charakterystyczna i złożona słodowość często zawiera chlebowe, tostowe oblicze. Goryczka chmielowa jest umiarkowana, a smak chmielowy jest na poziomie niskim do brak (typu niemieckiego: złożone, kwiatowe, ziołowe lub korzenne). Chmiele zapewniają wystarczający balans, co sprawia że, słodowe smaki i finisz nie wydają się słodkie. Słodowy posmak, z eleganckim, utrzymującym bogatym słodowym smakiem. Odczucia smaków karmelowych, ciasteczkowych lub prażonych jest niewłaściwe. Czysty profil lagerowy.

 

Odczucie w ustach: Średnia treściwość, z delikatną, kremową teksturą, zapewniając odczucie pełności w ustach. Średnie wysycenie. Dobrze odfermentowane, bez słodkich lub przesyconych efektów. Może być lekko rozgrzewające, jednak moc powinna być stosunkowo ukryta.

 

Komentarz: Nowoczesne krajowe niemieckie wersje Oktoberfest są złote – patrz styl Festbier. Niemieckie wersje Exportowe (choćby do stanów zjednoczonych) są zazwyczaj pomarańczowo- bursztynowe, posiadają charakterystyczny tostowy charakter słodów i zazwyczaj są oznakowane jako Oktoberfest. Amerykańska wersja craftowa Oktoberfest jest zazwyczaj opierana na tym stylu, przez co amerykanie rozpoznają to piwo jako Oktoberfest. Historyczna wersja tego piwa miała skłonności do bycia ciemniejszą, bardzie w brązowej gamie kolorów, ale występowało wiele „odcieni” Marcowego (kiedy nazwa była używana jako określenie mocy); opis tego stylu odnosił się do mocniejszego bursztynowego lagera. Nowoczesny Festbier może być traktowany jako blada wersja Marcowego.

 

Historia: Jak wskazuje na to nazwa, warzone jako mocniejsze „Marcowe piwo” w marcu i lagerowane w zimnych grotach w okresie latnim. Nowoczesne wersje można wywieść do czasów rozwoju lagerów przez Spatena w 1841, równocześnie w czasie rozwoju lagera wiedeńskiego. Jednak, nazwa „Marcowe” jest o wiele starsza niż z roku 1841; wcześniejsze były ciemno brązowe, a w Austrii nazwa rozumiana była jako wyznacznik mocy (14°P), a nie stylu. Niemiecka bursztynowa wersja lagera (aktualnie w stylu wiedeńskim) był zaserwowana na Oktoberfest w 1872, tradycja ta trwała aż do 1990, kiedy to, złoty Festbier został uznany jako standardowe piwo festiwalowe.

 

Charakterystyczne składniki: Różne słody, chociaż tradycyjne niemieckie wersje podkreślały słód monachijski. Pojęcie elegancji pochodzi od składników najlepszej jakości, zwłaszcza słodów bazowych. Zacieranie dekokcyjne było tradycyjnie stosowane, aby osiągnąć bogaty profil słodowy.

 

Porównanie stylów: Nie tak mocny i bogaty jak Dunkel Bock. Większa głębia i bogactwo słodowych smaków niż Festbier, z pełniejszym ciałem i delikatnie słabiej chmielowe. Mniej chmielowy, ale tak samo słodowy jak czeski bursztynowy lager.

 

Parametry:

OG: 1.054 – 1.060 (13.2° - 14.7° BLG)

FG: 1.010 – 1.014 (2.5° - 3.5° BLG)

IBU: 18 – 24

SRM: 8 – 17

ABV: 5.8 – 6.3%

 

Przykłady komercyjne: Buergerliches Ur-Saalfelder, Hacker-Pschorr Original Oktoberfest, Paulaner Oktoberfest, Weltenburg Kloster Anno 1050

 

Edited by Matros
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.