Jump to content

09B. Eisbock


msto

Recommended Posts

Overall Impression: A strong, full-bodied, rich, and malty dark German lager often with a viscous quality and strong flavors. Even though flavors are concentrated, the alcohol should be smooth and warming, not burning.

 

Aroma: Dominated by a balance of rich, intense malt and a definite alcohol presence. No hop aroma. May have significant malt-derived dark fruit esters. Alcohol aromas should not be harsh or solventy.

 

Appearance: Deep copper to dark brown in color, often with attractive ruby highlights. Lagering should provide good clarity. Head retention may be moderate to poor. Off-white to deep ivory colored head. Pronounced legs are often evident.

 

Flavor: Rich, sweet malt balanced by a significant alcohol presence. The malt can have Maillard products, toasty qualities, some caramel, and occasionally a slight chocolate flavor. No hop flavor. Hop bitterness just offsets the malt sweetness enough to avoid a cloying character. May have significant malt-derived dark fruit esters. The alcohol should be smooth, not harsh or hot, and should help the hop bitterness balance the strong malt presence. The finish should be of malt and alcohol, and can have a certain dryness from the alcohol. It should not by sticky, syrupy or cloyingly sweet. Clean lager character.

 

Mouthfeel: Full to very full-bodied. Low carbonation. Significant alcohol warmth without sharp hotness. Very smooth without harsh edges from alcohol, bitterness, fusels, or other concentrated flavors.

 

Comments: Extended lagering is often needed post-freezing to smooth the alcohol and enhance the malt and alcohol balance. Pronounced “ICE-bock.”

 

History: A traditional Kulmbach specialty brewed by freezing a doppelbock and removing the ice to concentrate the flavor and alcohol content (as well as any defects).

 

Characteristic Ingredients: Same as doppelbock. Commercial eisbocks are generally concentrated anywhere from 7% to 33% (by volume).

 

Style Comparison: Eisbocks are not simply stronger doppelbocks; the name refers to the process of freezing and concentrating the beer and is not a statement on alcohol; some doppelbocks are stronger than Eisbocks. Not as thick, rich, or sweet as a Wheatwine.

 

Vital Statistics:                    

OG:  1.078 – 1.120

FG:  1.020 – 1.035

IBUs:  25 – 35                                  

SRM:  18 – 30                       

ABV:  9.0 – 14.0%

 

Commercial Examples: Kulmbacher Eisbock

------------------------------------

 

Ogólne wrażenia: Mocny, treściwy, bogaty i słodowy ciemny niemiecki lager, często lepki i z intensywnymi nutami. Nawet jeśli smaki są zagęszczone, to alkohol powinien być gładki i rozgrzewający, a nie palący.

 

Aromat: Zdominowany przez balans bogatej, intensywnej słodowości i wyraźnej obecności alkoholu. Brak aromatu chmielowego. Może mieć znaczne estry ciemnych owoców pochodzące od słodów. Aromat alkoholu nie powinien być gryzący lub rozpuszczalnikowy.

 

Wygląd: Barwa od ciemno-miedzianego do brązowego, często z ładnymi rubinowymi refleksami. Lagerowanie powinno zapewnić dobrą klarowność. Utrzymywanie się piany może być umiarkowane lub słabe. Barwa piany od białawej do ciemnej kości słoniowej. Często widoczne są wyraźne gęste ślady alkoholu na szkle.

 

Smak: Bogata słoka słodowość zbalansowana znaczną ilością alkoholu. Słodowość może zawierać produkty reakcji Maillarda, nuty prażone, nuty karmelowe, a czasami delikatny smak czekolady. Brak smaku chmielowego. Goryczka chmielowa równoważy słodową słodkość na tyle, aby uniknąć mdłego charakteru. Może mieć znaczne estry ciemnych owoców pochodzące od słodów. Alkohol powinien być gładki, nie gryzący ani piekący i powinien wspomagać chmielową goryczkę w balansowaniu silnej słodowości. Finisz powinien być słodowy i alkoholowy i może być delikatnie wytrawny od alkoholu. Nie powinien być mocno oblepiający, syropowany i mdły. Czysty lagerowy charakter.  

 

Tekstura: Treściwość pełna do bardzo pełnej. Niskie nasycenie. Znaczące alkoholowe rozgrzewanie ale bez alkoholowej ostrości. Bardzo delikatne bez gryzącego alkoholu, goryczki, fuzli czy innych skondensowanych smaków.

 

Komentarz: Po wymrażaniu często potrzebny jest wydłużony okres lagerowania aby wygładzić alkohol i poprawić słodowo alkoholowy balans. Wymowa “ICE-Bock” (ajs-bok).  

 

Historia: Tradycyjna specjalność z Kulmbach, otrzymywana z Doppelbocka przez wymrażanie i usuwanie lodu w celu skondensowania smaku i zwiększenia zawartości alkoholu (tak jak i wszelkich wad).

 

Surowce: Takie same jak dla Doppelbocka. Komercyjne Eisbocki skoncentrowane są do 7 - 33% (objętościowo).

 

Porównanie stylów: Eisbock to nie tylko mocniejszy Doppelbock; nazwa odnosi się do procesu wymrażania i kondensacji piwa i nie stanowi o alkoholu; niektóre Doppelbocki są mocniejsze niż Eisbocki. Nie tak gęsty, bogaty i słodki jak Wheatwine.

 

Parametry:

Ekstrakt początkowy: 19 - 28 Plato (1.078 – 1.120 SG)

Ekstrakt końcowy: 5 - 8,75 Plato (1.020 – 1.035 SG)

Goryczka: 25 – 35 IBU

Barwa: 18 – 30 SRM 36 - 60 EBC)

Zawartość alkoholu (vol.): 9 – 14%

 

Komercyjne przykłady: Kulmbacher Eisbock

 

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.