Jump to content

25A. Belgian Blond Ale


Hoperator

Recommended Posts

Ogólne wrażenie:

Umiarkowanie mocne złote ale, posiadające subtelną owocowo-przyprawową złożoność pochodzącą z belgijskich drożdży, nieco słodowo-słodki smak i wytrawny finisz.

 

Aromat:

Lekko ziemista lub przyprawowa nuta chmielu z lekkim zbożowo-słodkim charakterem słodowym. Eksponuje subtelny charakter drożdży, mogący uwzględniać przyprawową fenolowość, perfumowość lub miodową alkoholowość albo owocową estrowość (zazwyczaj przypominającą zapach pomarańczy lub cytryn). Lekka słodkość, która może mieć nieco cukrowy charakter. Subtelne, ale złożone.

 

Wygląd:

Jasny do głębokiego złoty kolor. Ogólnie bardzo klarowne. Obfita, gęsta i kremowa piana, barwa biała do złamanej bieli. Dobrze utrzymująca się piana z charakterystyczną belgijską koronką.

 

Smak:

Łagodny, początkowo lekka do umiarkowanej zbożowo-słodka słodowość, ale finisz jest średniowytrawny do wytrawnego z możliwą gładką alkoholowością ujawniającą się zdecydowanie w posmaku. Średnia chmielowa i alkoholowa goryczka dla równowagi. Lekki smak chmielowy, może być przyprawowy lub ziemisty. Bardzo łagodny charakter drożdży (estrowy i alkoholowy, mogący być czasem perfumowy lub pomarańczowy/cytrynowy). Opcjonalna lekka fenolowa przyprawowość. Możliwa lekka miodowa lub karmelowa słodkość wyczuwalna na podniebieniu.

 

Odczucie w ustach:

Średnio wysokie do wysokiego nagazowanie, może dawać odczucie wypełniających usta bąbelków. Średnia treściwość. Lekkie do umiarkowanego alkoholowe „ciepełko”, ale o łagodnym charakterze. Piwo może sprawiać wrażenie nieco kremowego.

 

Komentarze:

Często ma prawie lagerowy charakter, co daje mu czystszy profil w porównaniu z wieloma innymi belgijskimi stylami. Belgowie używają określenia „Blond”, a Francuzi - „Blonde”. Najwięcej komercyjnych przykładów tego stylu ma od 6,5-7% alk. Obj. Wiele piw Trapistów lub tradycyjnych piw belgijskich nazywane jest „Blond”, ale nie reprezentują one tego stylu.

 

Historia:

Względnie niedawny styl, stworzony jako kolejna próba trafienia w gusta pijących europejskie pilsy, staje się coraz bardziej popularne, jest mocniej wprowadzane na rynek i szerzej dystrybuowane.

 

Charakterystyczne składniki:

Belgijski słód pilzneński, słody aromatyczne, cukier, belgijskie szczepy drożdży wytwarzające złożoną alkoholowość, fenolowość i perfumową estrowość, Styrian Goldings, East Kent Goldings lub chmiele w typie Saaza. Przyprawy tradycyjnie nie są używane, chociaż składniki i produkty fermentacji mogą dawać wrażenie przyprawienia piwa (często przypominające pomarańcze lub cytryny). Jeśli przyprawy są obecne, powinny mieć tylko charakter drugoplanowy.

 

Porównanie stylu:

Podobnie mocny jak Dubbel, podobny w charakterze do Belgian Strong Golden Ale lub Tripla, chociaż nieco słodszy i nie tak gorzki.

 

Parametry:

Gęstość początkowa: 15,2 – 18,2°Blg

Gęstość końcowa: 2 – 4,6°Blg

Goryczka: 15 - 30 IBUs

Barwa: 4 - 7 SRM

Zawartość alkoholu: 6,0 – 7,5% obj.

 

Przykłady komercyjne:

Affligem Blond, Grimbergen Blond, Le Trappe Blond, Leffe Blond, Val-Dieu Blond.

 

 

 

 

 

 

Overall Impression:

A moderate-strength golden ale that has a subtle fruity-spicy Belgian yeast complexity, slightly malty-sweet flavor, and dry finish.

 

Aroma:

Light earthy or spicy hop nose, along with a lightly grainy-sweet malt character. Shows a subtle yeast character that may include spicy phenolics, perfumy or honey-like alcohol, or yeasty, fruity esters (commonly orange-like or lemony). Light sweetness that may have a slightly sugar-like character. Subtle yet complex.

 

Appearance:

Light to deep gold color. Generally very clear. Large, dense, and creamy white to off-white head. Good head retention with Belgian lace.

 

Flavor:

Smooth, light to moderate grainy-sweet malt flavor initially, but finishes medium-dry to dry with some smooth alcohol becoming evident in the aftertaste. Medium hop and alcohol bitterness to balance. Light hop flavor, can be spicy or earthy. Very soft yeast character (esters and alcohols, which are sometimes perfumy or orange/lemon-like). Light spicy phenolics optional. Some lightly caramelized sugar or honeylike sweetness on palate.

 

Mouthfeel:

Medium-high to high carbonation, can give mouth-filling bubbly sensation. Medium body. Light to moderate alcohol warmth, but smooth. Can be somewhat creamy.

 

Comments:

Often has an almost lager-like character, which gives it a cleaner profile in comparison to many other Belgian styles. Belgians use the term Blond, while the French spell it Blonde. Most commercial examples are in the 6.5 – 7% ABV range. Many Trappist or artisanal Belgian beers are called Blond but those are not representative of this style.

 

History:

Relatively recent development to further appeal to European Pils drinkers, becoming more popular as it is heavily marketed and widely distributed.

 

Characteristic Ingredients:

Belgian Pils malt, aromatic malts, sugar, Belgian yeast strains that produce complex alcohol, phenolics and perfumy esters, Saazer-type, Styrian Goldings, or East Kent Goldings hops. Spices are not traditionally used, although the ingredients and fermentation by-products may give an impression of spicing (often reminiscent of oranges or lemons). If spices are present, should be a background character only.

 

Style Comparison:

Similar strength as a Dubbel, similar character as a Belgian Strong Golden Ale or Tripel, although a bit sweeter and not as bitter.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.