Jump to content

07B. Altbier


Matros

Recommended Posts

 

7B. Altbier

Overall Impression: A well-balanced, well-attenuated, bitter yet malty, clean, and smooth, amber- to copper-colored German beer. The bitterness is balanced by the malt richness, but the malt intensity and character can range from moderate to high (the bitterness increases with the malt richness).

Aroma: Clean yet robust and complex aroma of grainy-rich malt and spicy hops with restrained (low to medium-low) fruity esters. The malt character reflects German base malt varieties, with rich baked bread and nutty-toasty bread crust notes. The hop aroma may vary from moderate to low, and can have a peppery, spicy, floral, herbal or perfumy character associated with Saazer-type hops.

Appearance: The color ranges from light amber to deep copper color, stopping short of brown; bronze-orange is most common. Brilliant clarity. Thick, creamy, long-lasting off-white head.

Flavor: Assertive hop bitterness well balanced by a sturdy yet clean and crisp malt character. The malt presence is moderated by medium-high to high attenuation, but considerable rich, complex, and somewhat grainy malt flavors can remain. Some fruity esters (especially cherry-like) may survive the lagering period. A long-lasting, medium-dry to dry, bittersweet or nutty finish reflects both the hop bitterness and malt complexity. Spicy, peppery or floral hop flavor can be moderate to low. No roasted malt flavors or harshness. The apparent bitterness level is sometimes masked by the malt character; the bitterness can seem as low as moderate if the finish is not very dry. Light sulfury or minerally character optional.

Mouthfeel: Medium-bodied. Smooth. Medium to medium- high carbonation, although can be lower when served from the cask. Astringency low to none. Despite being very full of flavor, is light-bodied enough to be consumed as a gravity-fed session beer in its home brewpubs in Düsseldorf.

Comments: A top-fermented lagered beer, fermented at cool ale temperature (59–68 °F), often conditioned at bottom- fermentation temperatures (about 50 °F) and then lagered at cold temperatures to produce a cleaner, smoother palate than is typical for most ales. Zum Uerige is a wonderful beer, but much more aggressively bitter and complex than most other German examples. It may be like the Fuller’s ESB of the strong bitter category – well-known but somewhat of a stylistic outlier. Do not judge all Altbiers as if they were Zum Uerige clones; allow for a more balanced bitterness in the beer (25–35 IBUs is more typical for most other German examples). Stronger sticke and doppelsticke beers should not be entered here.

History: The traditional style of beer from Düsseldorf. “Alt” refers to the “old” style of brewing (i.e., using top-fermenting yeast) that was common before bottom-fermenting lager brewing became popular. Predates the isolation of bottom- fermenting yeast strains, though it approximates many characteristics of bottom-fermenting lager beers. Many of the classic examples can be found in brewpubs in the Altstadt (“old town”) section of Düsseldorf.

Characteristic Ingredients: Grists vary, but usually consist of German base malts (usually Pils, sometimes Munich) with small amounts of crystal, chocolate, and/or black malts used to adjust color. Occasionally will include some wheat, including roasted wheat. Spalt hops are traditional, but other Saazer-type hops can also be used. Clean, highly attenuative ale yeast. A step mash or decoction mash program is traditional.

Style Comparison: More bitter and malty than international amber lagers. Somewhat similar to California Common, both in production technique and finished flavor and color, though not in ingredients.

Vital Statistics:

OG: 1.044 – 1.052

FG: 1.008 – 1.014

IBUs: 25 – 50

SRM: 11 – 17

ABV: 4.3 – 5.5%

Commercial Examples: Bolten Alt, Diebels Alt, Füchschen Alt, Original Schlüssel Alt, Schlösser Alt, Schumacher Alt, Uerige Altbier

 

------
 

7A. Altbier

Ogólne odczucia: Dobrze zbalansowane i odfermentowane, goryczkowe, a jednocześnie słodowe, czyste i delikatne, bursztynowe do miedzianego koloru, niemieckie piwo. Goryczka jest zrównoważona bogactwem słodowym, jednak intensywność słodowa może oscylować od średniej do wysokiej (goryczka wzrasta wraz ze słodową treściwością).

 

Aromat: Czysty jednocześnie intensywny i kompleksowy bogaty aromat zbożowy słodów oraz przyprawowe chmiele z umiarkowanymi (niskimi do średnio-niskimi) owocowymi estrami. Słodowy charakter odzwierciedla różnorodność niemieckich słodów podstawowych, z bogatymi nutami pieczonego chleba oraz orzechowo-tostowymi skórki od chleba. Aromat chmielowy może występować od średniego do niskiego o charakterze kwiatowym, pieprzowym, przyprawowym lub ziołowym, powiązanym z chmieli typu Saaz.

 

Wygląd: Kolor od jasno bursztynowego do ciemno miedzianego, pozostając na krótko brązowy; zazwyczaj brązowo-pomarańczowy. Niezwykle klarowne. Gęsta, kremowa, długo utrzymująca się piana koloru złamanej bieli.

 

Smak: Stanowcza goryczka dobrze zbalansowana przez jeszcze bardziej solidny czysty i świeży charakter słodowy. Obecność słodu jest łagodzona przez średnio-wysokie do wysokiego odfermentowanie, jednak spore bogactwo, kompleksowość i nieco zbożowych smaków słodu może pozostać. Niektóre estry owocowe (zwłaszcza wiśniowe) mogą przetrwać okres lagerowania. Długo utrzymujący się średnio-wytrawny do wytrawnego, słodko-gorzki lub orzechowy finisz, odzwierciedla jednocześnie goryczkę chmielową i złożoność słodową. Przyprawowe, pieprzowe lub kwiatowe smaki chmielowe mogą być na poziomie od średniego do niskiego. Brak słodów palonych w smaku lub szorstkości. Występujący poziom goryczki jest czasami zamaskowany słodowym charakterem; goryczka może się wydawać tak samo niska jak i średnia jeżeli finisz nie jest zbyt wytrawny. Lekka siarka lub mineralny charakter może występować.

 

Odczucie w ustach: Średnie ciało. Gładkie. Średnie do średnio-wysokiego wysycenie, jednak może być niższe w przypadku serwowania z beczki. Ściąganie w ustach od niskiego do brak. Pomino bardzo pełnego smaku, jest wystarczająco lekkie, aby konsumować jako sesyjne piwo w lokalnych pubach w Dusseldorfie.

 

Komentarz: Lagerowane piwo górnej fermentacji, fermentowane w niższysz temperaturach dla piw typu ale (59-68°F/15-20°C), również kondycjonowane w dolnych granicach temperatur fermentacji (ok. 50°F/10°C), a następnie lagerowane w niskich temperaturach w celu wyprodukowania czystego, gładkiego smaku niż jest typowe dla większości piw typu ale. Zum Uergie jest świetnym piwem, jednak bardziej agresywnym pod względem goryczki jak i złożoności niż większość niemieckich przykładów. Może być podobny do Fuller's ESB z kategorii piw mocno goryczkowych- dobrze znane, jednak poniekąd wychodzący poza styl. Nie można oceniać wszystkich piw typu Altbier jako klony Zum Uergie; pozwalając na bardziej zbalansowaną goryczkę w piwie (25-35 IBU jest typowe dla większości niemieckich przykładów. Mocniejsze piwa sticke i doppelsticke nie powinny zaliczać się do tej kategorii.

 

Historia: Tradycyjny styl piwa z Dusseldorfu. ''Alt'' odnosi się do ''starego'' stylu warzenia (np. używając drożdży górnej fermentacji) co było normalne zanim drożdże dolnej fermentacji stały się popularne.Przed wyizolowaniem drożdży dolnej fermentacji, pomimo że posiadały wiele cech lagerów dolnej fermentacji. Wiele klasycznych przykładów może być znalezionych w brewpubs w Alstadt (''stere miasto'') części Dusseldorfu.

 

 

Charakterystyczne składniki: Różne ziarna, jednak zazwyczaj zawiera niemieckie słody podstawowe (najczęściej pilzneński, czasami monachijski) z niewielkim dodatkiem słodów crystal, chocolate, i/lub słodów ciemnych dla podbicia koloru. Sporadycznie może zawierać trochę pszenicy, a także pszenicy palonej. Tradycyjne chmiele typu Spalt, ale inne typu Saaz też mogą być używane. Czyste, dobrze odfermentowujące drożdże do piw typu ale. Zacieranie stopniowe lub dekokcyjne jest tradycyjne.

 

Porównanie stylów: Bardziej goryczkowe i słodowe niż międzynarodowy bursztynowy lager. Poniekąd podobny do piw typu California Common, gdzie oba style charakteryzują się podobnym stylem produkcji, smakiem i kolorem, ale nie składnikami.

 

Parametry:

OG: 1.044 – 1.052 (11° - 12,8° BLG)

FG: 1.008 – 1.014 (2° - 3,5° BLG)

IBU: 25 – 50

SRM: 11 – 17

ABV: 4.3 – 5.5%

 

Przykłady komercyjne: Bolten Alt, Diebels Alt, Füchschen Alt, Original Schlüssel Alt, Schlösser Alt, Schumacher Alt, Uerige Altbier

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.