Jump to content

12A. British Golden Ale


Hoperator

Recommended Posts

Ogólne wrażenie:

Odważnie chmielony, przeciętnie mocny do względnie mocnego jasny bitter. Pijalność i świeżość są najważniejszymi cechami tego stylu

 

Aromat:

Aromat chmielowy jest umiarkowanie niski do umiarkowanie wysokiego i pochodzić może z różnych odmian chmielu – najczęściej używane są kwiatowe, ziołowe lub ziemiste chmiele angielskie lub cytrusowe chmiele amerykańskie. Często przy zastosowaniu jednej konkretnej odmiany chmielu (single hop), jej cechy będą wyraźnie wyczuwalne. Aromat słodowy niewielki do braku, brak karmelowości. Średnio-niski do niskiego owocowy aromat, bardziej chmielowy niż estrowy. Diacetyl niski do braku

 

Wygląd:

Barwa od słomkowego do złotego. Klarowność dobra do kryształowej. Niska do umiarkowanej biała piana. Niska piana jest akceptowalna, jeśli niskie jest też nasycenie.

 

Smak:

Goryczka średnia do średnio-wysokiej. Smaki chmielowe umiarkowane do umiarkowanie wysokich i pochodzą z różnych odmian chmielu, przeważnie coraz popularniejsze są smaku cytrusowe. Średnio-niski do niskiego charakter słodowy, głównie chlebowy z możliwym lekkim smakiem biszkoptowym. Smaki karmelowe są nieobecne. Diacetyl niski do braku. Chmielowa goryczka i smak powinny być wyraźne. Estry umiarkowanie niskie do niskich. Średnio-wytrawny do wytrawnego finisz. Goryczka wzrasta wraz z poziomem alkoholu, ale jest zawsze zbalansowana.

 

Odczucie w ustach:

Treściwość lekka do średniej. Nasycenie niskie do umiarkowanego na kranie, chociaż butelkowane wersje komercyjne mogą być mocniej nasycone. Mocniejsze wersje mogą posiadać względne alkoholowe ciepełko, ale nie powinno być zbyt wysokie.

 

Komentarze:

Dobrze nachmielone, orzeźwiajace piwo eksponujące cechy użytych chmieli. Serwowany w niższej temperaturze niż tradycyjne bittery, styl był oryginalnie przygotowywany jako odświeżające, letnie piwo, jednak obecnie jest warzony przez cały rok. Chociaż wcześniej piwa te były warzone z angielskim chmielem, teraz coraz częściej używane są cytrusowe chmiele amerykańskie. Golden ales nazywane są też Golden Bitters, Summer Ales lub British Blonde Ales. Można znaleźć jest w caskach, kegach i butelkach.

 

Historia:

Współczesne golden ales powstały w Anglii, aby rywalizować z mocnymi na rynku lagerami. Choć trudne jest wskazanie pierwszego golden ale, to wielu za początek stylu uznaje Hop Back's Summer Lightning , który uwarzony został po raz pierwszy w 1986 r.

 

Charakterystyczne składniki:

Nisko barwiący słód pale ale lub „lagerowy” stanowiący niejako „czyste płótno” dla uwydatnienia cech zastosowanego chmielenia. Możliwe jest użycie dodatków cukrowych, kukurydzy lub pszenicy. Przeważnie używane są chmiele angielskie, jednak coraz powszechniejsze staje się używanie cytrusowych odmian amerykańskich. Brytyjskie drożdże o czystym profilu.

 

Porównanie stylu:

Bardziej zbliżony do American Pale Ale niż jakikolwiek inny styl, chociaż jest często lżejszy i zazwyczaj posiada angielskie składniki. W porównaniu do brytyjskich bitterów i pale ales nie ma karmelowości i jest mniej estrowy. Wytrawny jak bittery, ale z mniej wyczuwalnym charakterem słodowym balansującym chmielenie. Często używane i wyczuwalne amerykańskie chmiele, bardziej niż w innych nowoczesnych brytyjskich stylach.

 

Parametry:

Gęstość początkowa: 9,5 – 13,1 Blg

Gęstość końcowa: 1,5 – 3,1 Blg

Zawartość alkoholu: 3,8 – 5,0% obj.

Goryczka: 20-45 IBUs

Barwa: 2-6 SRM

 

Komercyjne przykłady:

Crouch Vale Brewers Gold, Fuller's Discovery, Golden Hill Exmoor Gold, Hop Back Summer Lightning, Kelham Island Pale Rider, Morland Old Golden Hen, Oakham JHB

 

 

 

 

Overall Impression:

A hop-forward, average-strength to moderately-strong pale bitter. Drinkability and a refreshing quality are critical components of the style.

 

Aroma:

Hop aroma is moderately low to moderately high, and can use any variety of hops – floral, herbal, or earthy English hops and citrusy American hops are most common. Frequently a single hop varietal will be showcased. Little to no malt aroma; no caramel. Medium-low to low fruity aroma from the hops rather than esters. Little to no diacetyl.

 

Appearance:

Straw to golden in color. Good to brilliant clarity. Low to moderate white head. A low head is acceptable when carbonation is also low.

 

Flavor:

Medium to medium-high bitterness. Hop flavor is moderate to moderately high of any hop variety, although citrus flavors are increasingly common. Medium-low to low malt character, generally bready with perhaps a little biscuity flavor. Caramel flavors are typically absent. Little to no diacetyl. Hop bitterness and flavor should be pronounced. Moderately-low to low esters. Medium-dry to dry finish. Bitterness increases with alcohol level, but is always balanced.

 

Mouthfeel:

Light to medium body. Low to moderate carbonation on draught, although bottled commercial versions will be higher. Stronger versions may have a slight alcohol warmth, but this character should not be too high.

 

Comments:

Well-hopped, quenching beer with an emphasis on showcasing hops. Served colder than traditional bitters, this style was originally positioned as a refreshing summer beer, but is now often brewed year-round. Although early on the beers were brewed with English hops, increasingly American citrus-flavored hops are used. Golden Ales are also called Golden Bitters, Summer Ales, or British Blonde Ales. Can be found in cask, keg, and bottle.

 

History:

Modern golden ales were developed in England to take on strongly-marketed lagers. While it is difficult to identify the first, Hop Back's Summer Lightning, first brewed in 1986, is thought by many to have got the style off the ground.

 

Characteristic Ingredients:

Low-color pale or lager malt acting as a blank canvas for the hop character. May use sugar adjuncts, corn or wheat. English hops frequently used, although citrusy American varietals are becoming more common. Somewhat clean-fermenting British yeast.

 

Style Comparison:

More similar to an American Pale Ale than anything else, although it is often lower in alcohol and usually features British ingredients. Has no caramel and fewer esters compared to British bitters and pale ales. Dry as bitters but with less malt character to support the hops, giving a different balance. Often uses (and features) American hops, more so than most other modern British styles. 

Edited by Hoperator
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.