Jump to content

12B. Australian Sparkling Ale


Hoperator

Recommended Posts

Ogólne wrażenie:

Gładkie i zbalansowane piwo, ze zrównoważoną intensywnością wszystkich cech pochodzących ze składników. Umiarkowane smaki prezentują cechy specyficzne dla australijskich składników. Smak wielowymiarowy. Bardzo pijalne, przystosowane do gorącego klimatu. Wiele zależy od charakteru drożdży

 

Aromat:

Łagodny, czysty aromat ze zbalansowanym miksem estrów, chmieli, słodu oraz drożdży – intensywność wszystkich aromatów od umiarkowanej do niskiej. Estry przeważnie o aromacie gruszek i jabłek, z możliwą lekką nutą banana. Chmiele o cechach ziemistych, zielnych lub mogących prezentować charakterystyczny żelazisty zapach chmielu Pride of Ringwood. Słodowość od neutralnej ziarnistej do umiarkowanie słodkiej, a nawet lekko chlebowej. Karmele nie powinny być wyraziste. Bardzo świeże przykłady mogą mieć lekko drożdżowy, siarkowy zapach.

 

Wygląd:

Barwa głęboko żółta do lekko bursztynowej, często średnio złota. Wysoka, obfita, trwała piana z drobnymi pęcherzykami. Wyczuwalne musowanie zależne od wysokiego nasycenia. Klarowność kryształowa, jeśli piwo jest zdekantowane, ale typowo nalewane z drożdżami dla uzyskania mętnego wyglądu. Nie jest mętne, jeśli drożdże nie zostaną wzburzone przy nalewaniu.

 

Smak:

Średnio do niskiego pełny, ziarnisty do chlebowego smak słodowy, początkowo łagodny do słodowo-słodkiego, jednak średnia do średnio-wysokiej goryczka zaczyna pojawiać się w śródsmaku, balansując słodowość. Smaki karmelowe typowo dla stylu nieobecne. Wysoko odfermentowane, daje wytrawny finisz z pozostającą goryczką, chociaż treściwość (body) sprawia wrażenie, że piwo jest pełniejsze. Średni do średnio-wysokiego smak chmielowy, ziemisty albo możliwie ziołowy, rodzynkowy, pieprzowy lub żelazisty, ale nie kwiatowy; pozostający w posmaku. Średnio-wysokie do średnio-niskich estry owocowe, często o charakterze gruszkowym lub jabłkowym. „Banany” są opcjonalne, ale nigdy nie powinny dominować. Może być lekko mineralne lub siarkowe, szczególnie jeśli w gotowym piwie obecne są drożdże. Smak nie powinien być mdły, nijaki.

 

Odczucie w ustach:

Wysokie do bardzo wysokiego nasycenie, dające uczucie rześkości, musowania i wypełniania ust przez bąbelki. Średnia do średnio-pełnej treściwość, wzrastająca przy nalaniu piwa z drożdżami. Gładkie, ale wyraźnie gazowane. Mocniejsze wersje mogą dawać odczucie lekkiego alkoholowego „ciepełka”, jednak lżejsze - nie powinny. Bardzo wysoko odfermentowane, nie powinno mieć jakichkolwiek cukrów resztkowych.

 

Komentarze:

Coopers produkuje swój produkt flagowy Sparkling Ale od 1862 r., chociaż jego formuła zmieniała się przez lata. Obecnie piwo będzie miało znakomitą klarowność, jeśli będzie zdekantowane, ale barmani często leją piwo do szkła, zakręcając butelką i zlewając całość drożdży. W niektórych barach, butelki są turlane przez cały bar. Kiedy serwowane jest z beczki, browary instruują barmanów, jak należy zawrócić keg, aby poruszyć osad drożdżowy. Mętny wygląd stylu może wynikać z preferencji współczesnych konsumentów. Zawsze naturalnie nagazowywane, nawet w kegu. Najlepiej smakuje świeże.

 

Historia:

Spisy browarów pokazują, że większość australijskich piw warzonych w XIX. wieku to beczkowe mildy lub portery. Ale w butelce było pierwotnie stworzone, by rywalizować na rynku z importowanymi, butelkowanymi pale ales z brytyjskich browarów, takich jak Bass and Wm Younger' Monk. We wczesnym wieku XX., butelkowane pale ale wyszło z mody, a modne stały się „lżejsze” lagery. Wiele australijskich Sparkling lub Pale Ales było określanych jako ales, ale były rzeczywiście dolnofermentacyjnymi lagerami z bardzo podobnym zasypem do ales, które zastępowały. Cooper z Adelaidy jest jedynym browarem, którego produkcja sparkling ales przetrwała.

 

Charakterystyczne składniki:

Lekko wysuszony australijski jasny słód dwurzędowy, mogą być użyte słody „lagerowe”. Niewielka ilość słodu crystal tylko dla uzyskania odpowiedniej barwy. Współczesne przykłady nie zawierają dodatków, do nagazowania używa się jedynie cukru trzcinowego. Historyczne przykłady zawierały w zasypie ok. 45% słodu dwurzędowego, 30% słodu z większą ilością białek (sześciorzędowego) i możliwie ok. 25% cukru, aby „rozcieńczyć” zawartość azotu. Tradycyjnie używane australijskie odmiany chmielu Cluster lub Goldings, dopóki nie zostały zastąpione w połowie lat 60. XX w. przez Pride of Ringwood. Wysoko odfermentowujące drożdże w typie Burton (typowo - australijskie szczepy drożdży). Zróżnicowany profil wody, zazwyczaj nisko węglanowy i o umiarkowanej zawartości związków siarki.

 

Porównanie stylu:

Względnie podobny to angielskich pale ales, chociaż znacznie mocniej nasycony, z mniejszą ilość karmelowości, mniejszym chmieleniem na aromat i ukazujący zastosowany szczep drożdży i odmiany chmielu. Bardziej gorzki niż może to wskazywać wartość IBUs z uwagi na wysokie odfermentowanie, niską gęstość końcową i nieco toporne, przaśne chmiele.

 

Parametry:

Gęstość początkowa: 9,5 - 12,4 Blg

Gęstość końcowa: 1 - 1,5 Blg

Zawartość alkoholu: 4,5 - 6,0% obj.

Barwa: 8 - 14 EBC

Goryczka: 20 - 35 IBUs

 

Komercyjne przykłady:

Coopers Originals Pale Ale, Coopers Sparkling Ale

 

 

 

Overall Impression:

Smooth and balanced, all components merge together with similar intensities. Moderate flavors showcasing Australian ingredients. Large flavor dimension. Very drinkable, suited to a hot climate. Relies on yeast character.

 

Aroma:

Fairly soft, clean aroma with a balanced mix of esters, hops, malt, and yeast – all moderate to low in intensity. The esters are frequently pears and apples, possibly with a very light touch of banana (optional). The hops are earthy, herbaceous, or might show the characteristic iron-like Pride of Ringwood nose. The malt can range from neutral grainy to moderately sweet to lightly bready; no caramel should be evident. Very fresh examples can have a lightly yeasty, sulfury nose.

 

Appearance:

Deep yellow to light amber in color, often medium gold. Tall, frothy, persistent white head with tiny bubbles. Noticeable effervescence due to high carbonation. Brilliant clarity if decanted, but typically poured with yeast to have a cloudy appearance. Not typically cloudy unless yeast roused during the pour.

 

Flavor:

Medium to low rounded, grainy to bready malt flavor, initially mild to malty-sweet but a medium to medium-high bitterness rises mid-palate to balance the malt. Caramel flavors typically absent. Highly attenuated, giving a dry finish with lingering bitterness, although the body gives an impression of fullness. Medium to medium-high hop flavor, somewhat earthy and possibly herbal, resinous, peppery, or iron-like but not floral, lasting into aftertaste. Medium-high to medium-low esters, often pears and apples. Banana is optional, but should never dominate. May be lightly minerally or sulfury, especially if yeast is present. Should not be bland.

 

Mouthfeel:

High to very high carbonation, giving mouthfilling bubbles and a crisp, spritzy carbonic bite. Medium to medium-full body, tending to the higher side if poured with yeast. Smooth but gassy. Stronger versions may have a light alcohol warmth, but lower alcohol versions will not. Very wellattenuated; should not have any residual sweetness.

 

Comments:

Coopers has been making their flagship Sparkling Ale since 1862, although the formulation has changed over the years. Presently the beer will have brilliant clarity if decanted, but publicans often pour most of the beer into a glass then swirl the bottle and dump in all the yeast. In some bars, the bottle is rolled along the bar! When served on draught, the brewery instructs publicans to invert the keg to rouse the yeast. A cloudy appearance for the style seems to be a modern consumer preference. Always naturally carbonated, even in the keg. A present-use ale, best enjoyed fresh.

 

History:

Brewing records show that the majority of Australian beer brewed in the 19th century was draught XXX (Mild) and porter. Ale in bottle was originally developed to compete with imported bottled pale ales from British breweries, such as Bass and Wm Younger’ Monk. By the early 20th century, bottled pale ale went out of fashion and “lighter” lager beers were in vogue. Many Australian Sparkling and Pale Ales were labeled as ales, but were actually bottom-fermented lagers with very similar grists to the ales that they replaced. Coopers of Adelaide, South Australia is the only surviving brewer producing the Sparkling Ale style.

 

Characteristic Ingredients:

Lightly kilned Australian 2-row pale malt, lager varieties may be used. Small amounts of crystal malt for color adjustment only. Modern examples use no adjuncts, cane sugar for priming only. Historical examples using 45% 2 row, 30% higher protein malt (6 row) would use around 25% sugar to dilute the nitrogen content. Traditionally used Australian hops, Cluster, and Goldings until replaced from mid-1960s by Pride of Ringwood. Highly attenuative Burton-type yeast (Australian-type strain typical). Variable water profile, typically with low carbonate and moderate sulfate.

 

Style Comparison:

Superficially similar to English Pale Ales, although much more highly carbonated, with less caramel, less late hops, and showcasing the signature yeast strain and hop variety. More bitter than IBUs might suggest due to high attenuation, low final gravity, and somewhat coarse hops.

Edited by Hoperator
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.