Jump to content

27. Historical Beer/Piwo Historyczne: Pre-Prohibition Lager


Hoperator

Recommended Posts

Ogólne wrażenie:

Czysty, orzeźwiający, goryczkowy jasny lager, często ukazujący zbożowo-słodki smak kukurydzy. Wszystkie czysto słodowe lub bazujące na ryżu wersje mają rześki, bardziej neutralny charakter. Wyższy poziom goryczki jest największym wyróżnikiem tego stylu wśród wielu współczesnych masowo produkowanych jasnych lagerów, ale wyróżnia go także bardziej odważny, wyrazisty profil smakowy

 

Aromat

Niski do średniego zbożowy, kukurydziana lub słodka słodowość może być wyraźna (chociaż wersje bazujące na ryżu są bardziej neutralne). Średni do umiarkowanie wysokiego aromat chmielowy, od prostego, łodygowego, przez kwiatowy do ziołowego/przyprawowego. Owocowy lub cytrusowy charakter nowych odmian chmielu jest niestosowny. Czysty lagerowy charakter. Niski poziom DMS jest akceptowalny. Może ukazywać w pewnym stopniu cechy użytych drożdży, tak jak współczesne amerykańskie lagery; dopuszczalny szeroki wachlarz subtelnych, dodatkowych nut pochodzących z drożdży.

 

Wygląd:

Barwa żółta do głęboko złotej. Treściwa, długo pozostająca biała piana. Świetliście klarowne.

 

Smak:

Średnia do średnio-wysokiej słodowość ze zbożowym smakiem oraz opcjonalnie kukurydzianą pełnością i odczuciem słodyczy. Solidna chmielowa goryczka przeciwstawiająca się słodowości i pozostająca w wytrawnym finiszu. Wszystkie czysto słodowe lub bazujące na słodzi lub ryżu wersje są często bardziej rześkie, wytrawne i ogółem pozbawione kukurydzianych smaków. Średni do wysokiego smak chmielowy, o charakterze łodygowym, kwiatowym lub ziołowym/przyprawowym. Średnia do wysokiej goryczka chmielowa, która nie powinna być ani nadmierne szorstka, ani nie pozostawiać ostrego, gryzącego posmaku. Dopuszczalny szeroki wachlarz cech pochodzących z drożdży lagerowych, podobnie jak we współczesnych amerykańskich lagerach, ale na ogół jest zupełnie neutralne.

 

Odczucie w ustach:

Średnio treściwe z umiarkowanie bogatym, kremowym odczuciem w ustach. Gładkie i dobrze wylagerowane. Średnie do wysokiego wysycenie.

 

Komentarze:

Klasyczny amerykański pilzner przed prohibicją (przed 1919 r.) i po prohibicji (po 1933 r.) nieco się różnił. Ekstrakt na poziomie 12,4 – 14,7 Blg będzie bardziej właściwy dla piw sprzed prohibicji, zaś gęstość na poziomie 11-12 Blg - dla piw po prohibicji. Podobnie goryczka – dla piw sprzed prohibicji będzie na poziomie 30-40 IBUs, a dla piw po prohibicji – 25-30 IBUs.

 

Historia:

Wersja pilznera warzona w USA przez imigrantów-piwowarów z Niemiec, którzy przywieźli recepturę oraz drożdże, ale musieli zaadaptować przepis do lokalnych chmieli i słodu. Ten styl zamarł po okresie prohibicji, ale został wskrzeszony przez piwowarów domowych w latach 90. Produkowanych jest kilka komercyjnych wersji, ale styl wciąż pozostaje głównie ewenementem obecnym w kręgu piwowarstwa domowego.

 

Charakterystyczne składniki:

Sześciorzędowy jęczmień z udziałem 20 do 30 proc. płatków kukurydzy lub ryżu dla rozcieńczenia nadmiernego poziomu protein. Współczesne wersje mogą być wytwarzane całkowicie z jęczmienia. Rdzenne chmiele amerykańskie, takie jak Clusters, tradycyjne chmiele europejskie lub współczesne szlachetne krzyżówki są tak samo odpowiednie. Woda wysokozmineralizowana może powodować nieprzyjemną szorstkość w smaku i ostry, gryzący posmak. Dopuszczalny szeroki wachlarz cech pochodzących z drożdży lagerowych, chociaż współczesne wersje zmierzają do czystego smaku.

 

Porównanie stylu:

Podobny balans i goryczka jak współczesne czeskie jasne lagery premium, ale ukazuje rdzennie amerykańskie ziarna i chmiele z okresu sprzed prohibicji. Bardziej wyrazisty, goryczkowy i pełniejszy w smaku niż współczesne jasne amerykańskie lagery i często o wyższej zawartości alkoholu.

 

Parametry:

Gęstość początkowa: 11 - 14,7 Blg

Gęstość końcowa: 2,6 - 3,8 Blg

Zawartość alkoholu: 4,5 - 6% obj.

Barwa: 6 - 12 EBC

Goryczka: 25 - 40 IBUs

 

Komercyjne przykłady:

Anchor California Lager, Coors Batch 19, Little Harpeth Chicken Scratch

 

 

 


Overall Impression:

A clean, refreshing, but bitter pale lager, often showcasing a grainy-sweet corn flavor. All malt or rice-based versions have a crisper, more neutral character. The higher bitterness level is the largest differentiator between this style and most modern mass-market pale lagers, but the more robust flavor profile also sets it apart.

 

Aroma:

Low to medium grainy, corn-like or sweet maltiness may be evident (although rice-based beers are more neutral). Medium to moderately high hop aroma, with a range of character from rustic to floral to herbal/spicy; a fruity or citrusy modern hop character is inappropriate. Clean lager character. Low DMS is acceptable. May show some yeast character, as with modern American lagers; allow for a range of subtle supporting yeast notes.

 

Appearance:

Yellow to deep gold color. Substantial, long lasting white head. Bright clarity.

 

Flavor:

Medium to medium-high maltiness with a grainy flavor, and optionally a corn-like roundness and impression of sweetness. Substantial hop bitterness stands up to the malt and lingers through the dry finish. All malt and rice-based versions are often crisper, drier, and generally lack corn-like flavors. Medium to high hop flavor, with a rustic, floral, or herbal/spicy character. Medium to high hop bitterness, which should neither be overly coarse nor have a harsh aftertaste. Allow for a range of lager yeast character, as with modern American lagers, but generally fairly neutral.

 

Mouthfeel:

Medium body with a moderately rich, creamy mouthfeel. Smooth and well-lagered. Medium to high carbonation levels.

 

Comments:

The classic American Pilsner was brewed both pre-Prohibition and post-Prohibition with some differences. OGs of 1.050–1.060 would have been appropriate for preProhibition beers while gravities dropped to 1.044–1.048 after Prohibition. Corresponding IBUs dropped from a preProhibition level of 30–40 to 25–30 after Prohibition.

 

History:

A version of Pilsner brewed in the USA by immigrant German brewers who brought the process and yeast with them, but who had to adapt their recipes to work with native hops and malt. This style died out after Prohibition but was resurrected by homebrewers in the 1990s. Few commercial versions are made, so the style still remains mostly a homebrew phenomenon.

 

Characteristic Ingredients:

Six-row barley with 20% to 30% flaked maize (corn) or rice to dilute the excessive protein levels; modern versions may be all malt. Native American hops such as Clusters, traditional continental hops, or modern noble-type crosses are also appropriate. Modern American hops such as Cascade are inappropriate. Water with a high mineral content can lead to an unpleasant coarseness in flavor and harshness in aftertaste. A wide range of lager yeast character can be exhibited, although modern versions tend to be fairly clean.

 

Style Comparison:

Similar balance and bitterness as modern Czech Premium Pale Lagers, but exhibiting native American grains and hops from the era before US Prohibition. More robust, bitter, and flavorful than modern American pale lagers, and often with higher alcohol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.