Jump to content

08B. Schwarzbier


msto

Recommended Posts

Overall Impression: A dark German lager that balances roasted yet smooth malt flavors with moderate hop bitterness. The lighter body, dryness, and lack of a harsh, burnt, or heavy aftertaste helps make this beer quite drinkable.

 

Aroma: Low to moderate malt, with low aromatic malty sweetness and/or hints of roast malt often apparent. The malt can be clean and neutral or moderately rich and bready, and may have a hint of dark caramel. The roast character can be somewhat dark chocolate- or coffee-like but should never be burnt. A low spicy, floral, or herbal hop aroma is optional. Clean lager yeast character, although a light sulfur is possible.

 

Appearance: Medium to very dark brown in color, often with deep ruby to garnet highlights, yet almost never truly black. Very clear. Large, persistent, tan-colored head.

 

Flavor: Light to moderate malt flavor, which can have a clean, neutral character to a moderately rich, bread-malty quality. Light to moderate roasted malt flavors can give a bitter-chocolate palate that lasts into the finish, but which are never burnt. Medium-low to medium bitterness, which can last into the finish. Light to moderate spicy, floral, or herbal hop flavor. Clean lager character. Aftertaste tends to dry out slowly and linger, featuring hop bitterness with a complementary but subtle roastiness in the background. Some residual sweetness is acceptable but not required.

 

Mouthfeel: Medium-light to medium body. Moderate to moderately-high carbonation. Smooth. No harshness or astringency, despite the use of dark, roasted malts.

 

Comments: Literally means “black beer” in German. While sometimes called a “black Pils,” the beer is rarely as dark as black or as bitter as a Pils; don’t expect strongly roasted, porter-like flavors.

 

History: A regional specialty from Thuringia, Saxony and Franconia in Germany. History is a bit sketchy, but is suspected of being originally a top-fermented beer. Popularity grew after German reunification. Served as the inspiration for black lagers brewed in Japan.

 

Characteristic Ingredients: German Munich malt and/or Pilsner malts for the base, supplemented by a judicious use of roasted malts (such as Carafa types) for the dark color and subtle roast flavors. Huskless dark roasted malts can add roast flavors without burnt flavors. German hop varieties and clean German lager yeasts are traditional.

 

Style Comparison: In comparison with a Munich Dunkel, usually darker in color, drier on the palate, lighter in body, and with a noticeable (but not high) roasted malt edge to balance the malt base. Should not taste like an American Porter made with lager yeast. Drier, less malty, with less hop character than a Czech Dark Lager.

 

Vital Statistics:                     

OG:  1.046 – 1.052

FG:  1.010 – 1.016

IBUs:  20 – 30                        

SRM:  17 – 30                        

ABV:  4.4 – 5.4%

 

Commercial Examples: Devils Backbone Schwartz Bier, Einbecker Schwarzbier, Eisenbahn Dunkel, Köstritzer Schwarzbier, Mönchshof Schwarzbier, Nuezeller Original Badebier

 

------------------

Ogólne wrażenia: Ciemny, niemiecki lager, który dobrze balansuje palone, ale łagodne nuty słodowe z umiarkowana chmielową goryczką. Lekkie ciało, wytrawność i brak ostrego, przypalonego lub intensywnego posmaku sprawia, że piwo to jest bardzo pijalne.

 

Aromat: Słodowość niska do umiarkowanej, z często obecną lekką słodową słodkością i/lub palonością. Słodowość może być czysta, neutralna lub umiarkowanie bogata i chlebowa, i mogą być ślady ciemnego karmelu. Paloność może być w postaci ciemnej czekolady lub kawy ale nigdy nie powinien być to “spalony”. Niska, przyprawowa, kwiatowa lub ziołowa chmielowość jest opcjonalna. Czysty lagerowy profil drożdżowy, chociaż lekka siarka jest dopuszczalna.

 

Wygląd: Kolor od średnio do bardzo ciemnego brązu, często z rubinowo-granatowymi refleksami, prawie nigdy nie jest naprawdę czarne. Bardzo klarowne. Duża, trwała i beżowa piana.

 

Smak: Słodowość od niskiej do umiarkowanej o charakterze od czystego, neutralnego do umiarkowanie bogatego, chlebowego. Niska do średniej palona słodowość może nadać posmak gorzkiej czekolady, który trwa aż do finiszu, ale nigdy nie jest to smak “spalony”. Goryczka średnio-niska do średniej i może trwać do finiszu. Niskie do średnich, przyprawowe, kwiatowe lub ziołowe nuty chmielowe. Czysty lagerowy charakter. W posmaku wytrawność pojawia się powoli, uwydatniając goryczkę z dopełniającą, ale subtelną nutą paloną w tle. Pewna ilość cukrów resztkowych jest akceptowalna, ale nie wymagana.  

 

Tekstura: Ciało średnio-lekkie do średniego. Wysycenie umiarkowane do umiarkowanie wysokiego. Gładkie. Bez ostrości i cierpkości, pomimo używania ciemnych palonych słodów.

 

Komentarz: Po niemiecku dosłownie oznacza “czarne piwo”. Chociaż czasami nazywane jest “black pils”, piwo to rzadko jest bardzo ciemne/czarne i tak gorzkie jak pils. Nie oczekuj mocno palonych, porterowych nut.

 

Historia: Niemiecka specjalność regionalna Turyngii, Saksonii i Frankonii. Historia jest dość ogólnikowa, ale podejrzewa się, że pierwotnie było to piwo górnej fermentacji. Popularność wzrosła po zjednoczeniu Niemiec. Służył jako inspiracja dla czarnych lagerów warzonych w Japonii.

 

Surowce: Niemiecki słód monachijski i/lub pilzneński jako baza, uzupełniony rozsądną ilością słodów palonych (takich jak typu Carafa) w celu uzyskania ciemnego koloru i subtelnych nut palonych. Bezłuskowe słody palone mogą dodawać aromatów palonych bez nut spalenizny. Niemieckie odmiany chmielu i czyste niemieckie szczepy drożdży lagerowych są tradycyjne.

 

Porównanie stylów: W porównaniu do Munich Dunkel, zazwyczaj ciemniejsze, bardziej wytrawne, ma trochę mniej ciała i z wyczuwalną (ale nie mocno) nutą palonych słodów do zbalansowania słodów podstawowych. Nie powinno smakować jak American Porter na drożdżach lagerowych. Bardziej wytrawne, mniej słodowe i mniej chmielowe niż Czech Dark Lager.

 

Parametry:

Ekstrakt początkowy: 11,5 - 12,75 Plato (1.046 – 1.052 SG)

Ekstrakt końcowy: 2,5 - 4 Plato (1.010 – 1.016 SG)

Goryczka: 20 – 30 IBU

Barwa: 17 – 30 SRM (34 - 60 EBC)

Zawartość alkoholu (vol.): 4.4 – 5.4%

 

Komercyjne przykłady: Devils Backbone Schwartz Bier, Einbecker Schwarzbier, Eisenbahn Dunkel, Köstritzer Schwarzbier, Mönchshof Schwarzbier, Nuezeller Original Badebier

 

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.