Jump to content

19B. California Common


msto

Recommended Posts

19B. California Common

 

Overall Impression: A lightly fruity beer with firm, grainy maltiness, interesting toasty and caramel flavors, and showcasing rustic, traditional American hop characteristics.

 

Aroma: Typically showcases rustic, traditional American hops (often with woody, rustic or minty qualities) in moderate to high strength. Light fruitiness acceptable. Low to moderate caramel and/or toasty malt aromatics support the hops.

 

Appearance: Medium amber to light copper color. Generally clear. Moderate off-white head with good retention.

 

Flavor: Moderately malty with a pronounced hop bitterness. The malt character is usually toasty (not roasted) and caramelly. Low to moderately high hop flavor, usually showing rustic, traditional American hop qualities (often woody, rustic, minty). Finish fairly dry and crisp, with a lingering hop bitterness and a firm, grainy malt flavor. Light fruity esters are acceptable, but otherwise clean.

 

Mouthfeel: Medium-bodied. Medium to medium-high carbonation.

 

Comments: This style is narrowly defined around the prototypical Anchor Steam example, although allowing other typical ingredients of the era. Northern Brewer hops are not a strict requirement for the style; modern American and New World-type hops (especially citrusy ones) are inappropriate, however.

 

History: American West Coast original, brewed originally as Steam Beer in the Gold Rush era. Large shallow open fermenters (coolships) were traditionally used to compensate for the absence of refrigeration and to take advantage of the cool ambient temperatures in the San Francisco Bay area. Fermented with a lager yeast, but one that was selected to ferment relatively clean beer at warmer temperatures. Modern versions are based on Anchor Brewing re-launching the style in the 1970s.

 

Characteristic Ingredients: Pale ale malt, non-citrusy hops (often Northern Brewer), small amounts of toasted malt and/or crystal malts. Lager yeast; however, some strains (often with the mention of “California” in the name) work better than others at the warmer fermentation temperatures (55 to 60 °F) typically used. Note that some German yeast strains produce inappropriate sulfury character.

 

Style Comparison: Superficially similar to an American Amber Ale, but with specific choices for malt and hopping – the hop flavor/aroma is traditional (not modern) American hops, malt flavors are more toasty, the hopping is always assertive, and a warm-fermented lager yeast is used. Less attenuated, less carbonated and less fruity than Australian Sparkling ale.

 

Vital Statistics:                    

OG:  1.048 – 1.054

IBUs:  30 – 45                          

FG:  1.011 – 1.014

SRM:  10 – 14                        

ABV:  4.5 – 5.5%

 

Commercial Examples:Anchor Steam, Flying Dog Old Scratch Amber Lager, Schlafly Pi Common, Steamworks Steam Engine Lager

 

------------------------------------------

 

Ogólne wrażenia: Delikatnie owocowe piwo z mocną, zbożową słodowością, ciekawymi tostowymi i karmelowymi nutami i prezentujące swojskie, tradycyjne cechy amerykańskiego chmielu.

 

Aromat: Zazwyczaj prezentuje swojski, tradycyjny charakter amerykańskiego chmielu (często z drewnianymi, wiejskimi lub miętowymi cechami) o umiarkowanej do wysokiej intensywności. Delikatna owocowość jest dopuszczalna. Niskie do umiarkowanych aromaty karmelowe i/lub toffi wspierają nuty chmielowe.

 

Wygląd: Kolor średnio bursztynowy do jasno miedzianego. Ogólnie klarowne. Umiarkowana piana o białawym kolorze o dobrej trwałości.

 

Smak: Umiarkowanie słodowe z wyraźną chmielową goryczką. Charakter słodowy jest zazwyczaj tostowy lub karmelowy. Posmaki chmielowe od niskich do umiarkowanie mocnych, ukazujące zazwyczaj swojski, tradycyjny charakter amerykańskiego chmielu (często z drewnianymi, wiejskimi lub miętowymi cechami). Finisz dość wytrawny i rześki z długą chmielową goryczką i wyraźnym słodowo-zbożowym posmakiem. Lekkie estry owocowe są dopuszczalne ale poza tym czyste.

 

Tekstura: Średnia treściwość. Wysycenie średnie do średnio wysokiego.

 

Komentarz: Ten styl jest definiowany na podstawie prototypowego piwa Anchor Steam, chociaż dopuszcza inne składniki typowe dla epoki. Chmiel Northern Brewer nie jest ściśle wymagany dla tego stylu, jednak amerykańskie i nowofalowe chmiele (zwłaszcza cytrusowe) są nieodpowiednie.

 

Historia: Pochodzące z zachodniego wybrzeża (west coast) ameryki, warzone pierwotnie jako Steam Beer w czasach gorączki złota. W celu zrekompensowania braku chłodzenia stosowane były płytkie i otwarte kadzie fermentacyjne (coolships), które wykorzystywały chłodne powietrze zatoki San Francisco. Fermentowane drożdżami dolnej fermentacji, ale takimi, które dają relatywnie czysty profil piwa przy wyższych temperaturach. Współczesne wersje bazują na odtworzonym stylu przez Anchor Brewing w latach 70tych XX wieku.

 

Surowce: Słód Pale Ale, niecytrusowe chmiele (często Northern Brewer), niewielka ilość słodów tostowych i crystal. Drożdże dolnej fermentacji, jednak najczęściej używane są niektóre szczepy (zwłaszcza te z “California” w nazwie), które pracują lepiej niż inne w wyższych temperaturach fermentacji (12,8 C - 15,5 C). Należy zwrócić uwagę na to, że niektóre niemieckie szczepy drożdży dają niepożądany charakter siarkowy.  

 

Porównanie stylów: Pozornie podobny do do American Amber Ale, ale ze odpowiednim wyborem słodów i chmieli - smak i aromat chmielowy pochodzi od tradycyjnych (a nie nowoczesnych) amerykańskich odmian, nuty chmielowe są raczej tostowe, chmielenie zawsze jest stanowcze i używane są drożdże lagerowe fermentujące w wyższych temperaturach. Mniej odfermentowane, mniej nasycone i mniej owocowe niż Australian Sparkling ale.

 

Parametry:

Ekstrakt początkowy: 12 - 13,25 Plato (1.048 – 1.054 SG)

Goryczka: 30 – 45 IBU

Ekstrakt końcowy: 2,75 - 3,5 Plato (1.011 – 1.014 SG)

Barwa: 10 – 14 SRM (20 - 28 EBC)

Zawartość alkoholu (vol.): 4,5 – 5,5%

 

Komercyjne przykłady: Anchor Steam, Flying Dog Old Scratch Amber Lager, Schlafly Pi Common, Steamworks Steam Engine Lager

Edited by msto
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.