Jump to content

22D. Wheatwine


Hoperator

Recommended Posts

Ogólne odczucie:

Degustacyjne, mocno alkoholowe piwo o bogatej teksturze, wyraźnym zbożowym, chlebowym smaku z interesującą złożonością słodów, chmieli, drożdży o profilu owocowym i alkoholu.

 

Aromat:

Aromat chmielowy jest łagodny i może pochodzić jedynie z późnego chmielenia brzeczki "na aromat". Umiarkowany do umiarkowanie mocnego chlebowy, pszeniczny charakter słodu, z dodatkową słodową złożonością taką jak miodowość czy karmelowość. Lekki, czysty aromat alkoholowy może być wyczuwalny. Mogą występować nisko do średnio wyczuwalnych nut owocowych. Bardzo niski poziom diacetylu jest akceptowalny, jednak nie jest on wymagany. Nie jest pożądany bananowo-goździkowy charakter drożdży do piw pszenicznych.

 

Wygląd

Kolor od złotego do głęboko bursztynowego, często z granatowymi lub rubinowymi refleksami. Niska do średniej biała piana. Piana może mieć kremową teksturę i dobrze utrzymywać się. Zmętnienie na zimno jest dozwolone, ale zazwyczaj piwo klaruje się przy ociepleniu. Po zakręceniu szkłem, wysoka zawartość alkoholu i lepkość widoczna jest w postaci charakterystycznych "nóg" („łez”) na ściankach naczynia.

 

Smak

Umiarkowany do umiarkowanie wysokiego smak słodu pszenicznego, dominujący w smaku nad jakimkolwiek profilem chmielowym. Niska do umiarkowanej chlebowość, tostowość, karmelowość lub miodowość pochodzące ze słodów są mile widziane jako nuty wzbogacające złożoność, jednak nie są one wymagane. Smak chmielowy od niskiego do średniego, może dotyczyć dowolnych odmian. Umiarkowana do umiarkowanie wysokiej owocowość, często charakterystyczna dla owoców suszonych. Goryczka chmielowa od niskiej do umiarkowanej, przez co piwo może być słodowe do równomiernie zbalansowanego. Nie powinno być syropowate lub niedostatecznie odfermentowane. Utlenienie lub smaki winne mogą być obecne, podobnie jak nuty lekko alkoholowe, które są czyste i łagodne, jednak złożone. Dopełniający charakter dębowy jest mile widziany, ale nie jest wymagany.

 

Odczucie w ustach:

Średnio pełne do pełnego i gumowate, często ze słodką, aksamitną teksturą. Niskie do umiarkowanego nagazowanie. Może być obecna lekka do umiarkowanej łagodna rozgrzewająca alkoholowość.

 

Komentarze:

Ciemne słody powinny być użyte z umiarem. Kolor pochodzić powinien przede wszystkim z długiego gotowania. Kilka komercyjnych przykładów może przekraczać podane parametry stylu i kilka może nie być warzonych każdego roku.

 

Historia:

Względnie współczesny styl amerykańskiego piwa kraftowego, po raz pierwszy uwarzony w Rubicon Brewing Company w 1988. Często pojawia się w sezonie zimowym, bywa leżakowany lub wypuszczany jednorazowo. Browary często eksperymentują z tym stylem, co prowadzi do szeregu różnych jego interpretacji.

 

Charakterystyczne składniki:

Typowo warzony z kombinacji słodów z amerykańskiego jęczmienia dwurzędowego (two-row) oraz amerykańskiej pszenicy. W warzeniu wykorzystuje się 50% lub więcej słodu pszenicznego. Mogą być użyte dowolne odmiany chmielu. Może być leżakowany w dębowych beczkach.

 

Porównanie stylu:

Jest to coś więcej niż po prostu oparty na pszenicy barleywine - wiele wersji posiada wyraziste nuty owocowe i chmielowe, podczas gdy inne odkrywają swoją złożoność podczas leżakowania w beczkach dębowych. Mniejszy nacisk na chmielenie niż w american barleywine. Pochodzi bardziej od american wheat niż od jakiegokolwiek niemieckiego piwa pszenicznego, dlatego nie powinien posiadać żadnego charakteru pochodzącego z drożdży używanych do niemieckich weizenów.  

 

Parametry:

Gęstość początkowa: 19,3 - 28°Blg

Gęstość końcowa: 4,1 - 7,6°Blg

Goryczka: 30 - 60 IBUs

Barwa: 8 - 15 SRM

Zawartość alkoholu: 8.0 – 12.0% obj.

 

Przykłady komercyjne:

Rubicon Winter Wheat Wine, Two Brothers Bare Trees Weiss Wine, Smuttynose Wheat Wine, Portsmouth Wheat Wine, Pracownia Piwa Hey Now Wheat Wine.

 

 

 

22D. Wheatwine

 

Overall Impression:

A richly textured, high alcohol sipping beer with a significant grainy, bready flavor and sleek body. The emphasis is first on the bready, wheaty flavors with interesting complexity from malt, hops, fruity yeast character and alcohol complexity.

 

Aroma:

Hop aroma is mild and can represent just about any late hop aromatic. Moderate to moderately-strong bready, wheaty malt character, often with additional malt complexity such as honey and caramel. A light, clean, alcohol aroma may noted. Low to medium fruity notes may be apparent. Very low levels of diacetyl are acceptable but not required. Weizen yeast character (banana/clove) is inappropriate.

 

Appearance:

Color ranges from gold to deep amber, often with garnet or ruby highlights. Low to medium off-white head. The head may have creamy texture, and good retention. Chill haze is allowable, but usually clears up as the beer gets warmer. High alcohol and viscosity may be visible in “legs” when beer is swirled in a glass.

 

Flavor:

Moderate to moderately-high wheaty malt flavor, dominant in the flavor balance over any hop character. Low to moderate bready, toasty, caramel, or honey malt notes are a welcome complexity note, although not required. Hop flavor is low to medium, and can reflect any variety. Moderate to moderately-high fruitiness, often with a dried-fruit character. Hop bitterness may range from low to moderate; balance therefore ranges from malty to evenly balanced. Should not be syrupy and under-attenuated. Some oxidative or vinous flavors may be present, as are light alcohol notes that are clean and smooth but complex. A complementary, supportive oak character is welcome, but not required.

 

Mouthfeel:

Medium-full to full bodied and chewy, often with a luscious, velvety texture. Low to moderate carbonation. Light to moderate smooth alcohol warming may also be present.

 

Comments:

Dark malts should be used with restraint. Much of the color arises from a lengthy boil. Some commercial examples may be larger than the Vital Statistics, and some may not be brewed every year.

 

History:

A relatively recent American craft beer style that was first brewed at the Rubicon Brewing Company in 1988. Often a winter seasonal, vintage, or one-off release. Breweries frequently experiment with this style, leading to a range of interpretations.

 

Characteristic Ingredients:

Typically brewed with a combination of American two-row and American wheat. Style commonly uses 50% or more wheat malt. Any variety of hops may be used. May be oak-aged.

 

Style Comparison:

More than simply a wheat-based barleywine, many versions have very expressive fruity and hoppy notes, while others develop complexity through oak aging. Less emphasis on the hops than American Barleywine. Has roots in American Wheat Beer rather than any German wheat styles, so should not have any German weizen yeast character 

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.