Jump to content

Jestem domowym piwowarem


Recommended Posts

  • 2 weeks later...

Tu jest odpowiedz na wideo "I am a Craft Brewer": nazywa sie "I Am a Home Brewer".

 

 

PS. A moze by zrobic podobna wersja po polsku?

Edited by scooby_brew
Link to comment
Share on other sites

PS. A moze by zrobic podobna wersja po polsku?

To by miało moc.

 

Tyle w tym klipie patosu, że się prawie popłakałem, że jestem częścią tej samej globalnej społeczności domowych piwowarów. Serio.

Link to comment
Share on other sites

Tutaj tekst w wersji pisanej, bo momentami ciężko zrozumieć.

I am a craft brewer.

I am a home brewer.

I love good beer.

I am passionate about good beer.

For the past 50 years, beers in the hands of average Americans have been put there by ad men, mega-corporations, snake oil salesmen, people who promise one thing, and deliver nothing.

Only focused on how much their selling, instead of what they are selling.

But not any more.

Since 1978 home brewing has been a legal option for people who love beer in the United States.

Tell me I can?t do it.

Ask me why I don?t buy my beer like everyone else.

Call me naive.

Call me a Revolutionary.

Home brewing is innovation.

Independence.

Curiosity.

Collaboration.

Character.

And family.

Its built on the American dream.

The only way to fail as a home brewer is to quit

Home brewing has integrity, tradition, and a style all its own.

Home brewers create community, and make communities better places.

Home brewing is rooted in the earliest of civilized traditions, and crosses all borders, cultures, and distances.

Home brewing is happening from America to Australia, and is practiced throughout the world.

We are small.

We are not Micro.

We are not Nano or Pico (at least most of us).

We are a community that is supportive.

Authentic.

Local.

And diverse.

We are risk takers.

We are hard working.

We don?t chase after trends, we chase after great beer.

A little over 100 years ago there were 3000 breweries in the United States.

Around that same time, mega corporations decided to put corn in their beer.

Decided to put rice in their beer.

I don?t put corn in my beer.

I don?t put rice in my beer.

Everything I put in my beer, I choose because it enhances the flavor.

I am not afraid.

I am not afraid of brewing my beer to be more interesting, rather than less.

If you want lowest common denominator beer, that's up to you.

All beer is good, some is just better than others.

These are unprecedented times in the history of American brewing.

While the monolithic industrial brewers continue to get more monolithic, its craft brewers that have been capturing the hearts and minds of the American public.

Today America is considered by experts and beer enthusiasts everywhere as the most exciting place in the world for great beer.

American craft brewers are proud to have changed the reputation of beer in this country from lowly, too elevated.

Home brewers are proud to have inspired men and women to become craft brewers.

Many of those same craft brewers that are changing the global opinion of American beer started out brewing on their kitchen stove, or over an open flame.

There are an estimated 750,000 home brewers in the United States, and we have contributed, and are still contributing, to a momentum that cannot be stopped.

We are socially conscious, stylistically adventurous, and categorically devoted to creating great beer.

We must illuminate our strengths, keep true to our standards, and never stop in our attempts to make even better beer.

We must always hold on to our spirit of camaraderie.

We must educate and inspire those who do not understand or are unfamiliar with what we do, but want to!

We believe in quality, bold character, fun, responsibility and we believe in pushing boundaries.

We are the heart and soul of what great beer can be.

We are all craft brewers.

We are all home brewers.

We must honor and hold true to our craft.

We must honor and hold true to our integrity.

We must honor and hold true to each other.

We must spread the message.

We must share great beer.

We must share our great beer.

I?d like to raise a toast.

To beers that were home brewed!

I brewed this beer.

I brewed this beer.

I brewed this beer.

I brewed this beer.

I brewed this beer.

This is my first home brewed beer.

Me too.

To you.

To us!

On three and then cheers.

1.. 2.. 3..

CHEERS!

Słowo wyjaśnienia. Tekst został napisany na podstawie wcześniejszego I'm a craft brewer, następnie chłopaki się skrzyknęli na Homebrewtalk i jakoś całość nagrali i zmontowali. Gdybyśmy chcieli coś takiego nagrać trzeba by wyjść od tekstu.

Link to comment
Share on other sites

Jestem ZA!

Kto znajdzie się w filmie? Albo inaczej - kto o tym zdecyduje? :)

Myślę, że w takim klipie spokojnie zmieści się kilkadziesiąt osób. Także raczej obawiałbym się o frekwencję niż o nadmiar zgłoszeń. Po drugie fajnie byłoby gdyby w takim klipie znalazły się osoby zasłużone dla polskiego piwowarstwa jak Czes, Marusia, ART, elroy, mapajak, Zdrój i wielu wielu innych (dobór osób bardzo przypadkowy, przepraszam jeśli ktoś poczuje się dotknięty nie wymienieniem z nicka). To by miało moc.

Po drugie trzeba by się zastanowić kto ma wystarczające możliwości i umiejętności, żeby to złożyć do kupy.

A po pierwsze trzeba wymyślić tekst. Coś tam mi chodzi po głowie, jak będę miał chwilę spokoju, to postaram się napisać jakiś trzon, który będziemy mogli sobie przedyskutować i ogłaszamy nabór, by nie rzec casting. :beer:

Trzeba by też ustalić w jakim formacie i o jakich parametrach ma być nagranie. Niektóre komórki pewnie się załapią, ale raczej niektóre.

Link to comment
Share on other sites

Większość aparatów fotograficznych ma opcję nagrywania filmów o całkiem niezłej jakości.

Jak będę miał chwilę to postaram się przetłumaczyć tekst.

Link to comment
Share on other sites

Jestem piwowarem rzemieślnikiem.

Jestem piwowarem domowym.

Kocham dobre piwo.

Jestem pasjonatem dobrego piwa.

Przez ostatnich 50 lat piwa w ręce przeciętnych Amerykanów, włożone zostały przez ludzi od reklamy, mega korporacje, wciskaczy kitu, ludzi którzy obiecują jedno a nie dają niczego.

Skupionych tylko na tym ile sprzedają zamiast na tym co sprzedają.

Ale koniec z tym.

Od 1978 piwowarstwo domowe jest legalną opcją dla ludzi, którzy kochają piwo w US.

Powiedz mi, że nie mogę tego robić.

Zapytaj mnie dlaczego nie kupuje piwa jak wszyscy inni.

Nazwij mnie naiwnym.

Nazwij mnie rewolucjonistą.

Piwowarstwo domowe jest innowacją.

Niepodległością.

Ciekawością.

Współpracą.

Charakterem.

I rodziną.

Powstała na Amerykańskich marzeniach.

Jedyną możliwością aby zawieść jako piwowar domowy to odejść.

Piwowarstwo domowe ma spójność, tradycję i styl samo w sobie.

Piwowarzy domowi tworzą społeczność i czynią społeczności lepszymi.

Piwowarstwo domowe jest zakorzenione w najwcześniejszych tradycjach cywilizacji, przekracza wszystkie granice, różnice kulturowe i odległości.

Piwowarstwo domowe występuje od Ameryki po Australię i jest praktykowane na całym świecie.

Jesteśmy niewielcy.

Nie jesteśmy mikro.

Nie jesteśmy nano ani piko (przynajmniej większość z nas).

Jesteśmy społecznością, która się wspiera.

Prawdziwą.

Lokalną.

I różnorodną.

Podejmujemy ryzyko.

Ciężko pracujemy.

Nie gonimy za modą, gonimy za dobrym piwem.

Nieco ponad 100 lat temu w US było 3000 browarów.

Około tego czasu mega korporacje zdecydowały dodawać kukurydzę do swoich piw.

Zdecydowały dodawać ryż do swoich piw.

Ja nie dodaję kukurydzy do mojego piwa.

Ja nie dodaję ryżu do mojego piwa.

Wszystko czego dodaję do mojego piwa wybrałem ponieważ polepsza smak.

Nie boję się.

Nie boję się warzyć mojego piwa tak by było bardziej interesujące zamiast mniej.

Jeśli chcesz najniższy wspólny dzielnik dla piwa, to zależy od Ciebie.

Każde piwo jest dobre, niektóre są po prostu lepsze od innych.

To są nieprecedensowe czasy w historii amerykańskiego piwowarstwa domowego.

W czasie gdy monolityczni piwowarzy przemysłowi kontynuują bycie coraz bardziej monolitycznymi, to piwowarzy rzemieślnicy chwytają za serca i umysły Amerykanów.

Dziś Ameryka uważana jest przez ekspertów i entuzjastów piwa z całego świata za najbardziej ekscytujące miejsce na świecie pod względem świetnego piwa.

Amerykańscy piwowarzy rzemieślnicy są dumni, że zmienili reputację piwa w tym kraju, ze skromnej na wzniosłą.

Piwowarzy domowi są dumni, że zainspirowali mężczyzn i kobiety do stania się piwowarami rzemieślnikami.

Wielu z tych samych piwowarów rzemieślników, którzy zmieniają globalną opinię o amerykańskim piwie zaczynali warzenie na swoich kuchenkach lub nad otwartym płomieniem.

Oszacowano , że w US jest 750,000 piwowarów domowych, mieliśmy w to wkład i wciąż mamy wkład w pęd którego nie da się zatrzymać.

Jesteśmy świadomi społecznie, stylistycznie śmiali i kategorycznie oddani tworzeniu świetnego piwa.

Musimy rozjaśnić naszą siłę, utrzymywać prawdziwość w naszych standardach i nigdy nie zaprzestać prób zrobienia jeszcze lepszego piwa.

Musimy zawsze utrzymywać ducha koleżeństwa.

Musimy edukować i inspirować tych, którzy nie rozumieją lub czują się nieswojo z tym co robimy ale chcieliby to robić.

Wierzymy w jakość, wyraźny charakter, zabawę, odpowiedzialność i wierzymy w przesuwanie granic.

Jesteśmy sercem i duszą tego czym może być świetne piwo.

Wszyscy jesteśmy piwowarami rzemieślnikami.

Wszyscy jesteśmy piwowarami domowymi.

Musimy uhonorować i utrzymać w prawdzie nasze rzemiosło.

Musimy uhonorować i utrzymać w prawdzie naszą spójność.

Musimy uhonorować i utrzymać w prawdzie siebie nawzajem.

Musimy rozprzestrzeniać wiadomość.

Musimy dzielić się świetnym piwem.

Musimy dzielić się naszym świetnym piwem.

Chciałbym wznieść toast.

Za piwa uwarzone w domu.

To Ja uwarzyłem To piwo.

To Ja uwarzyłem To piwo.

To Ja uwarzyłem To piwo.

To Ja uwarzyłem To piwo.

To Ja uwarzyłem To piwo.

To Moje pierwsze piwo uwarzone w Domu.

Moje również.

Za was.

Za nas !

Na trzy a wtedy zdrowie.

1.. 2.. 3..

ZDROWIE !

Link to comment
Share on other sites

Fajnie, że przetłumaczyłeś tekst, ale myślę, ze lepiej by był on jedynie inspiracją, a nie wzorcem. Napiszemy od siebie, swój manifest.

Link to comment
Share on other sites

Można by było ustalić jakieś minimalne wymagania filmu dotyczące jakości audio i video. Wtedy każdy chętny mógłby siebie nagrać w domu i ten filmik przesłać do jednej kumatej w montażu osoby, która by całość zmontowała.

Link to comment
Share on other sites

Można by było ustalić jakieś minimalne wymagania filmu dotyczące jakości audio i video. Wtedy każdy chętny mógłby siebie nagrać w domu i ten filmik przesłać do jednej kumatej w montażu osoby, która by całość zmontowała.

Obawiam się, że nie wyjdzie to dobrze. Jeżeli mielibyśmy wsiąść się taki film, to tylko z odpowiednią jakością.

Może jest wśród forumowiczów ktoś to zna się na tym lub ma znajomych z branży ?

Link to comment
Share on other sites

Można by było ustalić jakieś minimalne wymagania filmu dotyczące jakości audio i video. Wtedy każdy chętny mógłby siebie nagrać w domu i ten filmik przesłać do jednej kumatej w montażu osoby' date=' która by całość zmontowała.[/quote']

Obawiam się, że nie wyjdzie to dobrze. Jeżeli mielibyśmy wsiąść się taki film, to tylko z odpowiednią jakością.

Może jest wśród forumowiczów ktoś to zna się na tym lub ma znajomych z branży ?

No IMO tylko tak jak 2artur2 pisze można to zrobić. Ja innej możliwości nie widzę. W tym klipie amatorów, momentami jakość jest taka sobie, ale to nie przeszkadza tak bardzo. Oczywiście fajnie by było, żeby wypowiedział się ktoś, kto ma choćby minimalne doświadczenia w montażu takich klipów.

Link to comment
Share on other sites

Takie coś napisałem. Jest to taki strumień świadomości :) ale chyba w ten deseń trzeba by to ułożyć. Co o tym sądzicie. W ogóle i w szczególe.

Jestem piwowarem domowym.

Jestem piwowarem domowym.

Jestem piwowarem domowym.

Jestem piwowarką.

Jestem piwowarem.

Warzę piwo w domu.

Warzę piwo w kuchni.

Warzę piwo w ogrodzie.

Warzę piwo w garażu.

Kocham piwo.

Szanuję piwo.

W Polsce funkcjonuje obecnie 67 browarów, jednak 12 z nich należy do 3 międzynarodowych koncernów piwowarskich. Kontrolują one 95% rynku.

Na świecie istnieje kilkadziesiąt stylów piwa.

W Polsce 97% rynku stanowi wysokoodfermentowany jasny lager.

Ale istnieje alternatywa.

Piwowarstwo domowe.

Od początku XXI wieku powstały w Polsce tysiące browarów domowych.

Polscy piwowarzy domowi warzą piwa w większości stylów znanych na świecie.

Piwowarzy domowi reaktywują zapomniane style piwa, jak Piwo Grodziskie.

Polscy piwowarzy zdobywają nagrody na konkursach w Czechach i na Słowacji.

Moje piwo zajęło x miejsce w kategorii .... na konkursie w Pradze, w Czechach

Moje piwo zajęło x miejsce w kategorii .... na konkursie w Rożnawie, na Słowacji

Wielkie fabryki piwa nie ustają w obniżaniu kosztów, zwiększaniu wydajności i zwiększaniu sprzedaży.

Dlatego używają zamienników słodu, takich jak: kukurydza, syropy skrobiowe, syropy maltozowe, cukier. Zamiast chmielu używają płynnego ekstraktu chmielowego.

Od dnia warzenia, do momentu gdy piwo znajdzie się w sklepie, upływa kilkanaście dni.

Ich celem jest produkować więcej, szybciej i taniej.

Naszym celem jest warzyć wyśmienite piwo.

Nie używam kukurydzy.

Nie używam syropu skrobiowego.

Warzę piwo ze słodu jęczmiennego

...i pszenicznego

...a nawet żytniego

Moje piwo leżakuje miesiącami.

Mam czas.

To piwo ma 3 lata... i nadal jest pyszne.

Nam nie zależy na wysokiej zawartości alkoholu.

Nie zależy nam na cięciu kosztów.

Nie zależy mi, żeby moje piwo smakowało wszystkim.

Zależy mi na smaku.

Chcę, żeby moje piwo było perfekcyjne.

Chcę żeby moje piwo było wyraziste.

Chcę, żeby moje piwo było wyjątkowe.

Lubię mocną goryczkę.

Lubię piwa wędzone.

Lubię piwa treściwe.

Lubię eksperymentować.

Nasze piwo jest niepasteryzowane

Nasze piwo jest niefiltrowane

Nasze piwo zawiera żywe drożdże

i witaminy

mikroelementy

i ma smak

Uwarzyłem to piwo

Uwarzyłem to piwo

Uwarzyłam to piwo

To moje pierwsze uwarzone piwo

i moje

Naszym celem jest:

-propagować kulturę picia piwa

-dzielić się dobrym piwem

-pokazać Polakom alternatywę

-doskonalić nasze umiejętności

-ulepszać nasze piwo

-udowodnić, że wspaniałe piwo można uwarzyć w kuchni

-uczyć tych, którzy chcieliby warzyć piwo, ale nie potrafią

Warzenie wciąga.

Nie bój się spróbować.

W piwowarstwie domowym nie ma porażek.

Przegrać możesz dopiero wtedy kiedy się poddasz.

Uwarzenie piwa nie jest trudniejsze niż ugotowanie zupy,

...niż ugotowanie bigosu

...niż upieczenie sernika

Browar to nie apteka

ani fabryka śrub

Będzie nas coraz więcej

a z czasem zaczniemy zakładać browary komercyjne

od nas zależy przyszłość polskiego piwowarstwa

My kochamy piwo

a zatem wznieśmy toast

za piwowarów domowych

na 3

raz

dwa

trzy

Na zdrowie

Link to comment
Share on other sites

"Dlatego używają zamienników słodu, takich jak: kukurydza, syropy skrobiowe, syropy maltozowe, cukier. Zamiast chmielu używają płynnego ekstraktu chmielowego."

A jak ktoś używa cukru do refermentacji? . Koncerny stosują także granulat, i nie ma innego ekstraktu chmielowego niż płynny :).

ja bym dodał coś bardziej zaczepnego, np. to:

 

Powiedz mi, że nie mogę tego robić.

Zapytaj mnie dlaczego nie kupuje piwa jak wszyscy inni.

Nazwij mnie naiwnym.

Nazwij mnie rewolucjonistą

 

Kawałek o konkursach to bym wywalił, wszak tekst ma być uniwersalny. I podoba mi się to:

"Skupionych tylko na tym ile sprzedają zamiast na tym co sprzedają."

Link to comment
Share on other sites

"Dlatego używają zamienników słodu, takich jak: kukurydza, syropy skrobiowe, syropy maltozowe, cukier. Zamiast chmielu używają płynnego ekstraktu chmielowego."

A jak ktoś używa cukru do refermentacji? . Koncerny stosują także granulat, i nie ma innego ekstraktu chmielowego niż płynny :).

ja bym dodał coś bardziej zaczepnego, np. to:

 

Powiedz mi, że nie mogę tego robić.

Zapytaj mnie dlaczego nie kupuje piwa jak wszyscy inni.

Nazwij mnie naiwnym.

Nazwij mnie rewolucjonistą

 

Kawałek o konkursach to bym wywalił, wszak tekst ma być uniwersalny. I podoba mi się to:

"Skupionych tylko na tym ile sprzedają zamiast na tym co sprzedają."

Ale tam nie ma "ja nie używam cukru". :) Zresztą można ten cukier wywalić.

Nie no z granulatem ok, słód też stosują. Wymieniam patologie. To, że na wagon kukurydzy idzie wiadro słodu i szklanka chmielu to wiadomo. :) A z płynnym to chodzi o uwypuklenie różnicy w stosunku do chmielu. Granulat to jedynie zmielone szyszki, a ekstrakt - o to już wynaturzenie. :)

To nazwij mnie naiwnym, nieźle brzmi po angielsku, po polsku to trochę drewnianie. O rewolucjoniście nie wspominając. :)

Co do konkursów, to jest uzależnione od tego czy laureaci by wystąpili, bo tylko wtedy ma to sens. Pomyślałem, że byłoby fajnie pokazać, ze w czymś jesteśmy dobrzy. Ale może rzeczywiście nie ma się co szczycić nagrodami w raczkujących dopiero krajach.

Edited by kopyr
Link to comment
Share on other sites

Fajne fajne i nie czepiajmy się szczegółów - to ma być przesłanie a nie podręcznik :)

 

Dodałbym fragment Darko

 

Powiedz mi, że nie mogę tego robić.

Zapytaj mnie dlaczego nie kupuje piwa jak wszyscy inni.

Nazwij mnie naiwnym.

Nazwij mnie rewolucjonistą

Fajnie brzmi a i wydźwięk zaczepny :)

 

No cóż - wygląda na to, że ten film powstanie :)

Link to comment
Share on other sites

Po chyba słusznych poprawkach. Trochę zmieniłem, bo wydaje mi się, ze tak lepiej brzmi, niż kopiowanie Jankesów.

Jestem piwowarem domowym.

Jestem piwowarem domowym.

Jestem piwowarem domowym.

Jestem piwowarką.

Jestem piwowarem.

Warzę piwo w domu.

Warzę piwo w kuchni.

Warzę piwo w ogrodzie.

Warzę piwo w garażu.

Kocham piwo.

Szanuję piwo.

W Polsce funkcjonuje obecnie 67 browarów, jednak 12 z nich należy do 3 międzynarodowych koncernów piwowarskich. Kontrolują one 95% rynku.

Na świecie istnieje kilkadziesiąt stylów piwa.

W Polsce 97% rynku stanowi wysokoodfermentowany jasny lager.

Ale istnieje alternatywa.

Piwowarstwo domowe.

Od początku XXI wieku powstały w Polsce tysiące browarów domowych.

Polscy piwowarzy domowi warzą piwa w większości stylów znanych na świecie.

Piwowarzy domowi reaktywują zapomniane style piwa, jak Piwo Grodziskie.

Wielkie fabryki piwa nie ustają w obniżaniu kosztów, zwiększaniu wydajności i zwiększaniu sprzedaży.

Dlatego używają zamienników słodu, takich jak: kukurydza, syropy skrobiowe, syropy maltozowe. Zamiast chmielu używają płynnego ekstraktu chmielowego.

Od dnia warzenia, do momentu gdy piwo znajdzie się w sklepie, upływa kilkanaście dni.

Ich celem jest produkować więcej, szybciej i taniej.

Naszym celem jest warzyć wyśmienite piwo.

Zapytaj mnie dlaczego nie kupuję piwa jak wszyscy inni.

Możesz nazwać mnie marzycielem.

Możesz nazwać mnie radykałem

Nie używam kukurydzy.

Nie używam syropu skrobiowego.

Warzę piwo ze słodu jęczmiennego

...i pszenicznego

...a nawet żytniego

Moje piwo leżakuje miesiącami.

Mam czas.

To piwo ma 3 lata... i nadal jest pyszne.

Nam nie zależy na wysokiej zawartości alkoholu.

Nie zależy nam na cięciu kosztów.

Nie zależy mi, żeby moje piwo smakowało wszystkim.

Zależy mi na smaku.

Chcę, żeby moje piwo było perfekcyjne.

Chcę żeby moje piwo było wyraziste.

Chcę, żeby moje piwo było wyjątkowe.

Lubię mocną goryczkę.

Lubię piwa wędzone.

Lubię piwa treściwe.

Lubię eksperymentować.

Nasze piwo jest niepasteryzowane

Nasze piwo jest niefiltrowane

Nasze piwo zawiera żywe drożdże

i witaminy

mikroelementy

i ma smak

Uwarzyłem to piwo

Uwarzyłem to piwo

Uwarzyłam to piwo

To moje pierwsze uwarzone piwo

i moje

Naszym celem jest:

-propagować kulturę picia piwa

-dzielić się dobrym piwem

-pokazać Polakom alternatywę

-doskonalić nasze umiejętności

-ulepszać nasze piwo

-udowodnić, że wspaniałe piwo można uwarzyć w kuchni

-uczyć tych, którzy chcieliby warzyć piwo, ale nie potrafią

Warzenie wciąga.

Nie bój się spróbować.

W piwowarstwie domowym nie ma porażek.

Przegrać możesz dopiero wtedy kiedy się poddasz.

Uwarzenie piwa nie jest trudniejsze niż ugotowanie zupy,

...niż ugotowanie bigosu

...niż upieczenie sernika

Browar to nie apteka

ani fabryka śrub

Będzie nas coraz więcej

a z czasem zaczniemy zakładać browary komercyjne

od nas zależy przyszłość polskiego piwowarstwa

My kochamy piwo

a zatem wznieśmy toast

za piwowarów domowych

na 3

raz

dwa

trzy

Na zdrowie

Edited by kopyr
Link to comment
Share on other sites

Są bardziej dosadne określenia niż naiwny i rewolucjonista. Może tak:

 

Powiedz mi, że nie znam się na piwie

Nazwij mnie wariatem

 

Całość jest trochę za "miękka".

 

edit: Dodałbym jeszcze: "Piwo to moja pasja". albo coś w ten deseń. A co z muzyką?

Edited by darko
Link to comment
Share on other sites

Całość jest trochę za "miękka".

Do takich przesłań musi być odpowiedni podkład muzyczny.

 

Ale fakt, w końcu to ważna sprawa i jak dla mnie ton całości powinien być poważny.

 

edit: ale nie grobowy :)

Link to comment
Share on other sites

Całość jest trochę za "miękka".

Do takich przesłań musi być odpowiedni podkład muzyczny.

 

Ale fakt' date=' w końcu to ważna sprawa i jak dla mnie ton całości powinien być poważny.

 

edit: ale nie grobowy :)[/quote']

Mi pasowałoby Requiem for the dream w wersji na orkiestrę symfoniczną (jak w trailerze do Dwóch wież), ale to już się o grób ociera. :)

Link to comment
Share on other sites

Mi pasowałoby Requiem for the dream w wersji na orkiestrę symfoniczną (jak w trailerze do Dwóch wież), ale to już się o grób ociera. :)

Hehe wiedziałem, że o to napiszesz :) Film ciężki, choć muzyka rzeczywiście doniosła. Biorąc jednak pod uwagę, że medium będzie youtube ten kawałek musi odpaść. Niestety zbyt popularny... Trop dobry - klasyka.

Link to comment
Share on other sites

Mi pasowałoby Requiem for the dream w wersji na orkiestrę symfoniczną (jak w trailerze do Dwóch wież)' date=' ale to już się o grób ociera. :)[/quote']

Hehe wiedziałem, że o to napiszesz :) Film ciężki, choć muzyka rzeczywiście doniosła.

Filmu (RftD) nie oglądałem, więc nie mam jakichś strasznych skojarzeń i muza mi się bardzo podoba, ale wiem, że Ci co oglądali, ciężko na to reagują. :)

Link to comment
Share on other sites

Wersja ulepszona

 

Jestem piwowarem domowym.

Jestem piwowarem domowym.

Jestem piwowarem domowym.

Jestem piwowarką.

Jestem piwowarem.

Warzę piwo w domu.

Warzę piwo w kuchni.

Warzę piwo w ogrodzie.

Warzę piwo w garażu.

Kocham piwo.

Szanuję piwo.

Piwo to moje hobby

Piwo to moja pasja

Piwo to coś więcej niż alkoholowy napój orzeźwiający

W Polsce funkcjonuje obecnie 67 browarów, jednak 12 z nich należy do 3 międzynarodowych koncernów piwowarskich. Kontrolują one 95% rynku.

Na świecie istnieje kilkadziesiąt stylów piwa.

W Polsce 97% rynku stanowi wysokoodfermentowany jasny lager.

Ale istnieje alternatywa.

Piwowarstwo domowe.

Od początku XXI wieku powstały w Polsce tysiące browarów domowych.

Polscy piwowarzy domowi warzą piwa w większości stylów znanych na świecie.

Piwowarzy domowi reaktywują zapomniane style piwa, jak Piwo Grodziskie.

Wielkie fabryki piwa nie ustają w obniżaniu kosztów, zwiększaniu wydajności i zwiększaniu sprzedaży.

Dlatego używają zamienników słodu, takich jak: kukurydza, syropy skrobiowe, syropy maltozowe. Zamiast chmielu używają płynnego ekstraktu chmielowego.

Od dnia warzenia, do momentu gdy piwo znajdzie się w sklepie, upływa kilkanaście dni.

Ich celem jest produkować więcej, szybciej i taniej.

Naszym celem jest warzyć wyśmienite piwo.

Zapytaj mnie dlaczego nie kupuję piwa w sklepie jak wszyscy.

Zapytaj mnie dlaczego poświęcam tyle czasu na uwarzenie piwa

Możesz nazwać mnie wariatem, ale....

Nie używam kukurydzy.

Nie używam syropu skrobiowego.

Warzę piwo ze słodu jęczmiennego

...i pszenicznego

...a nawet żytniego

Moje piwo leżakuje miesiącami.

Mam czas.

To piwo ma 3 lata... i nadal jest pyszne.

Nam nie zależy na wysokiej zawartości alkoholu.

Nie zależy nam na cięciu kosztów.

Nie zależy mi, żeby moje piwo smakowało wszystkim.

Zależy mi na smaku.

Chcę, żeby moje piwo było perfekcyjne.

Chcę żeby moje piwo było wyraziste.

Chcę, żeby moje piwo było wyjątkowe.

Lubię mocną goryczkę.

Lubię piwa wędzone.

Lubię piwa treściwe.

Lubię eksperymentować.

Nasze piwo jest niepasteryzowane

Nasze piwo jest niefiltrowane

Nasze piwo zawiera żywe drożdże

i witaminy

mikroelementy

i ma smak

Uwarzyłem to piwo

Uwarzyłem to piwo

Uwarzyłam to piwo

To moje pierwsze uwarzone piwo

i moje

Naszym celem jest:

-propagować kulturę picia piwa

-dzielić się dobrym piwem

-pokazać Polakom alternatywę

-doskonalić nasze umiejętności

-ulepszać nasze piwo

-udowodnić, że wspaniałe piwo można uwarzyć w kuchni

-uczyć tych, którzy chcieliby warzyć piwo, ale nie potrafią

Warzenie wciąga.

Nie bój się spróbować.

W piwowarstwie domowym nie ma przegranych.

Przegrać możesz dopiero wtedy kiedy się poddasz.

Uwarzenie piwa nie jest trudniejsze niż ugotowanie zupy,

...niż ugotowanie bigosu

...niż upieczenie sernika

Browar to nie apteka

ani fabryka śrub

Będzie nas coraz więcej

a z czasem zaczniemy zakładać browary komercyjne

Możesz nazwać mnie marzycielem,

ale ja wierzę, że do nas należy przyszłość polskiego piwowarstwa.

My kochamy piwo

a zatem wznieśmy toast

za piwowarów domowych

na 3

raz

dwa

trzy

Na zdrowie

Edited by kopyr
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.